Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
Eliberarea Certificatului de absolvire de catre Asociatia Brokerilor / Atestatului profesional de catre A.S.F.

Certificatele de absolvire aferente cursurilor de: Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare, Reprezentanti ai Compartimentului de Control Intern si Consultanti de Investitii vor fi eliberate de Asociatia Brokerilor in termen de 30 de zile de la promovarea examenului. Acestea vor fi ridicate de la sediul Asociatiei Brokerilor.

In termen de 12 luni de la data eliberarii certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregatire profesionala trebuie sa transmita A.S.F. o cerere de eliberare a Atestatului profesional, insotita de urmatoarele documente:

  • certificatul de absolvire a cursului eliberat de Asociatia Brokerilor, in copie;
  • actul de identitate (B.I./C.I./pasaport pentru persoanele fizice straine), in copie;
  • dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifului prevazut in anexa la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile C.N.V.M., cu modificarile si completarile ulterioare.

A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesionala a solicitantului in termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor.

A.S.F. nu va elibera Atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea in termenul prevazut, respectiv de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire. In vederea obtinerii atestatului profesional, persoana respectiva trebuie sa absolve un nou curs de pregatire profesionala pentru piata de capital si sa promoveze examenul aferent acestuia.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de catre Asociatia Brokerilor / Atestatului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nu certifica prestarea autorizata a serviciilor si activitatilor de investitii prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, ci doar atesta promovarea unui curs pe piata de capital organizat de un organism de formare profesionala. Detinatorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile si activitatile de investitii prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital exclusiv in baza autorizatiei emise de catre A.S.F..

�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne