Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  

Extras din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015

Conditii de autorizare, retragere si suspendare a autorizatiilor

Art. 5.
(1) Pentru a fi autorizata de A.S.F., in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, o persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. sa fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
 2. sa fie angajat cu contract de munca;
 3. sa aiba cel putin studii medii;
 4. sa detina atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaste pregatirea corespunzatoare cursului specific agentului pentru servicii de investitii financiare, organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F.;
 5. sa nu fie actionar semnificativ si sa nu detina nicio alta functie de conducere sau de executie in cadrul altui intermediar;
 6. sa nu fie agent delegat sau analist financiar;
 7. sa nu se afle sub incidenta unor sanctiuni cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Nationala a Romaniei;
 8. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica; i) sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal.

(2) O persoana fizica care actioneaza ca agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F. si presteaza si serviciul de investitii prevazut la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma si sa detina si atestatul profesional eliberat de A.S.F., prin care se recunoaste pregatirea corespunzatoare cursului specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F.

(3) O persoana fizica care este autorizata in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F., dar presteaza exclusiv serviciul de investitii prevazut la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), trebuie sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma si sa detina atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaste pregatirea corespunzatoare cursului specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F.

Art. 6. In vederea autorizarii si inscrierii in Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investitii financiare, S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere intocmita conform anexei nr. 1A, insotita de urmatoarele documente:
 1. copia actului de identitate;
 2. copia legalizata a actului de studii;
 3. declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografa, intocmita in forma prezentata in anexa nr. 1B;
 4. certificatul de cazier judiciar aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
 5. certificatul de cazier fiscal aflat in termenul legal de valabilitate, in original sau in copie legalizata;
 6. dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifelor pentru autorizarea si inscrierea in Registrul public al A.S.F. ca agent pentru servicii de investitii financiare.
Art. 7.
(1) Persoana fizica straina care isi va desfasura activitatea ca agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F. care presteaza servicii si activitati de investitii pe teritoriul unui alt stat membru, in temeiul liberei circulatii sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptata de la prevederile art. 5 alin. (1) lit. d), daca se afla in una din urmatoarele situatii:
 1. nu urmeaza cursul de pregatire specific agentului pentru servicii de investitii financiare organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F. si nu sustine examenul aferent, dar S.S.I.F. asigura persoanei respective o pregatire profesionala similara celei efectuate de un organism de formare profesionala. In aceasta situatie, S.S.I.F. va depune declaratia conducatorului S.S.I.F. cu privire la aceasta instruire; Pagina 3 din 21
 2. nu urmeaza cursul de pregatire specific agentului pentru servicii de investitii financiare organizat de un organism de formare profesionala atestat de A.S.F., dar a urmat un curs organizat de o entitate a pietei de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entitati ale pietei de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de A.S.F., conform prevederilor art. 38 din Regulamentul nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In aceasta situatie, S.S.I.F. va depune si dovada frecventarii/promovarii acestui curs;
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care S.S.I.F. solicita autorizarea ca agent pentru servicii de investitii financiare a unei persoane fizice straine care isi va desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei.

Art. 8. S.S.I.F. are obligatia sa solicite A.S.F. retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare si radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. in termen de maximum doua zile lucratoare de la data incetarii raporturilor de munca.

Art. 9. Retragerea autorizatiei si radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent pentru servicii de investitii financiare poate fi efectuata in urmatoarele cazuri: a) ca urmare a solicitarii scrise formulate de catre S.S.I.F. intocmita conform anexei nr. 1C; b) ca sanctiune; c) daca nu mai sunt indeplinite conditiile de la autorizare.

Art. 10.
(1) Cererea de retragere a autorizatiei si de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investitii financiare va fi insotita de:
 1. precizarea motivului solicitarii retragerii si de documente justificative cu privire la data incetarii raporturilor de munca;
 2. dovada achitarii in contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizatiei;
 3. dovada privind retragerea codurilor si a parolelor de acces la data incetarii relatiilor de munca si/sau declaratia pe propria raspundere a conducatorului S.S.I.F. privind alocarea de coduri si parole de acces la entitatile pietei de capital.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), cererea de retragere a autorizatiei si de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului pentru servicii de investitii financiare va fi insotita, dupa caz, de:
 1. dovada retragerii codurilor si a parolelor de acces la sistemele entitatilor pietei de capital si declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducatorului S.S.I.F. din care sa reiasa ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri si parole de acces la sistemele entitatilor pietei de capital, altele decat cele pentru care prezinta dovada blocarii;
 2. declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducatorului S.S.I.F. din care sa reiasa ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri si parole de acces la sistemele entitatilor pietei de capital.
Art. 11.
(1) A.S.F. poate sa suspende autorizatia agentului pentru servicii de investitii financiare la solicitarea scrisa si motivata a S.S.I.F. pentru care acesta presteaza activitatea, insotita de documentul/documentele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c).

(2) In cazul suspendarii contractului individual de munca in temeiul prevederilor Capitolului IV din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada mai mare de 30 de zile, S.S.I.F. are obligatia sa solicite A.S.F. suspendarea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare in termen de maximum doua zile lucratoare de la data suspendarii contractului individual de munca, prezentand documentul/documentele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c).

(3) Pe perioada suspendarii contractului de munca, agentului pentru servicii de investitii financiare ii este interzisa utilizarea codurilor si parolelor de acces alocate de catre sistemele entitatilor pietei de capital, indiferent de durata sau motivul suspendarii.
Copyright 2006 - 2018 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne