Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:


  
A fost publicat, spre consultare publica, proiectul de GHID ESMA si EBA privind evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie
Ghidul comun se va aplica autoritatilor competente, institutiilor de credit si firmelor de investitii.Consultarea publica se inchide la 28 ianuarie 2017 si se asteapta ca autoritatile competente sa implementeze Ghidul incepand cu jumatatea anului 2017. [detalii]

ANUNT privind publicarea de catre ESMA
a patru rapoarte cuprinzand concluziile cu privire la modalitatea in care prevederile Regulamentului UE nr. 648/2012 au fost aplicate de la data emiterii acestuia, precum si recomandarile cu privire la aspectele care ar trebui luate in considerare de catre Comisia Europeana in procesul de revizuire a EMIR. Trei dintre cele trei rapoarte au fost elaborate ca urmare a cerintei impuse de art. 85 din EMIR si acopera problematica contrapartilor nefinanciare, problemele privind prociclicitatea si cele privind segregare si portabilitatea in cazul unei CCP. Cel de-al patrulea document intocmit cuprinde raspunsul ESMA catre Comisia Europeana cu privire la problematicile ce ar trebui abordate in procesul de revizuire al EMIR cu privire la obligatia de compensare, procedura de recunoastere a CCP-urile din state nemembre, precum si cu privire la supravegherea si controlul registrelor de tranzactii. [detalii]

Anunt privind publicarea de catre ESMA a materialelor consultative Consultation Paper on Technical Advice si Discussion Paper on draft RTS/ITS
In data de 22 mai 2014 a fost lansat procesul de consultare publica pentru implementarea Directivei privind instrumentele financiare si pietele (MiFID II) si a Regulamentului aferent (MiFIR). MiFID II/MiFIR introduce schimbari ce vor avea un impact major asupra pietelor financare din Uniunea Europeana. Acestea includ cerințe de transparenta pentru o gama mai mare de clase de active, obligatia tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe bursa, cerinte pentru tranzacționarea pe baza de algoritmi sau cu frecventa ridicata si noi instrumente de supraveghere pentru derivatele pe marfuri. Va intari, totodata, protectia pentru investitorii de retail prin aplicarea de limite in utilizarea comisioanelor, introducerea de conditii pentru prestarea consultantei de investitii independente, cerinte organizationale mai stricte pentru distributia si crearea produselor, interventia pe produs (product intervention) si dezvăluirea costurilor si a comisioanelor. Pentru a se asigura ca pachetul MiFID II isi atinge obiectivele in practică, ESMA publica urmatoarele documente: - Consultation Paper on Technical Advice. - Discussion Paper on draft RTS/ITS. [detalii]

European Securites Market Authority (ESMA) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investitiilor in produse complexe.
[detalii]

Comisia Europeana a adoptat Standardele Tehnice de Reglementare (Regulatory technical standards - RTS)
cu privire la tipurile de administratori de fonduri de investitii alternative (AFIA) conform art. 4 (4) din Directiva privind administratorii de fonduri de investitii alternative (DAFIA). [detalii]

Afisati istoricul informarilor ESMA
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne