Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  

CAP. 4

Consultantii de investitii

SECTIUNEA 1

Proceduri de autorizare si de retragere a autorizatiei
ART. 39
  1. Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 si ale prezentului regulament, care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanta de investitii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene.
  2. In aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personala data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din initiativa consultantului de investitii, în legatura cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum si de furnizare de opinii în legatura cu vânzarea si cumpararea de instrumente financiare.
CONDITII
ART. 40
Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investitii, persoana fizica, trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  1. sa aiba studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma;
  2. sa aiba experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pietei de capital. Experienta profesionala se calculeaza începând cu primul an dupa promovarea examenului de licenta;
  3. sa fi promovat cursul de pregatire pe piata de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.;
  4. sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreuna cu sotia/sotul, precum si cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de actionar al unei societati implicate pe piata de capital sau sa fie salariat ori sa detina o functie de conducere la o astfel de societate, cu exceptia societatii de consultanta de investitii;
  5. sa nu fie salariat al unei institutii din administratia publica centrala sau locala;
  6. sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfasurarii de activitati pe pietele supravegheate de acestea;
  7. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica;
  8. sa prezinte toate documentele prevazute la art. 41 alin. (1).
Copyright 2006 - 2019 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne