Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

Asociatia Brokerilor - Facebook


Revista presei
  
Formare profesionala continua 2019

Asociatia Brokerilor, in calitate de organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M./A.S.F., pune la dispozitia operatorilor si specialistilor din piata de capital, incepand cu luna octombrie 2019, programe de formare profesionala continua pentru anul curent.

Programele vor fi organizate in conformitate cu prevederile:

 • Regulamentului C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 12/2010 privind formarea profesionala a operatorilor si specialisilor pentru piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
 • Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit.

Cui se adreseaza programelor de formare profesionala continua - FPC 2019?

Programele de formare profesionala continua vor fi alcatuite pe module si se vor adresa urmatoarelor categorii de personal:

 • Persoanelor fizice care presteaza servicii si activitati de investitii, prevazute la art. 4 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;
 • Persoanelor fizice care presteaza serviciul prevazut la pct. 5 din Sectiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 (consultanta de investitii), prevazute la art. 5 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;
 • Persoanelor fizice care ofera informatii privind instrumentele financiare, serviciile de investitii sau serviciile auxiliare, prevazute la art. 6 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;
 • Agentilor delegati persoane fizice ai S.S.I.F./institutiilor de credit prevazuti la art. 17 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;
 • Persoanelor fizice desemnate de agentii delegati persoane juridice ai S.S.I.F./institutiilor de credit prin care acestia isi desfasoara activitatea, prevazuti la art. 2 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;
 • Consultantilor de investitii prevazuti la art. 127 si la art. 129 lit. g) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;
 • Persoanelor fizice care preiau si transmit ordine pentru valori mobiliare si unitati de fond ale unor organisme de plasament colectiv si nu furnizeaza servicii de consultanta, prevazute la art. 132 si la art. 133 lit. b) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;
 • Persoanele care au responsabilitati in aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2008.
 • Persoanelor care detin functii cheie, conform art. 2 lit. p) al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 si subsectiunilor 1.2, 1.3, 1.4 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019: functia cheie de conformitate si persoanele care au atributii de conformitate; functia de administrare a riscurilor; audit intern;
 • Membrilor organului de conducere ale S.S.I.F., asa cum este definit la art. 3 pct. 51 din Legea nr. 126/2018

Modalitatea de desfasurare a programelor de formare profesionala continua - FPC 2019?

Programele vor fi organizate sub forma de actiuni cu caracter stiintific si profesional ce se vor desfasura online (webinarii), pe platforma de webinar. Fiecare webinar va avea o durata de 2 ore si va fi echivalat cu 2 ore de formare profesionala continua. Un program de formare profesionala continua (FPC) va fi compus din urmatoarele module:

 • Modulul I - compus din 8 webinarii (16 ore) - adresat tuturor categoriilor de personal mentionate anterior:
 • Modulul II - compus din 2 webinarii (4 ore) - modul suplimentar adresat membrilor structurii de conducere si functiilor cheie

Programele de formare profesionala continua (FPC) nu se vor finaliza cu sustinerea unui examen de catre participanti, conform art 37^1, alin (4) al Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociatia Brokerilor va elibera fiecarui participant un document doveditor privind participarea la programul de formare profesionala continua (FPC), in vederea echivalarii activitatilor cu caracter stiintific si profesional cu ore de formare profesionala continua.


Planificarea programelor de formare profesionala continua - FPC 2019

  Cod pogramPerioada
  FPC 114-18 octombrie 2019
  FPC 228 octombrie - 2 noiembrie 2019

  Descrierea programelor de formare profesionala continua - FPC 2019
 • Tematica detaliata a programului de formare profesionala continua FPC 2019
 • Orarul programului de formare profesionala continua FPC 2019

 • Tarifele individuale percepute pentru participarea la un program de formare profesionala continua (FPC)
  • pentru angajatii, agentii delegati si structura de conducere a membrilor Asociatiei Brokerilor care participa la tot programul:
   • 150 lei, pentru participarea la tot programul si
   • 130 lei, participarea numai la modulul I.
  • pentru participantii care nu se incadreaza in categoria anterioara:
   • 380 lei, pentru participarea la tot programul
   • 340 lei pentru participarea numai la modulul I.


Inscrierea la programele de formare profesionala continua - FPC 2019

Pentru participarea la program, va rugam sa transmiteti la adresa: secretariat @ asociatiabrokerilor.ro sau la numarul de fax: 021.317.99.34 urmatoarele documente:

Pentru orice alte informatii suplimentare, puteti contacta Asociatia Brokerilor la tel.: 021.317.99.33 sau e-mail: secretariat @ asociatiabrokerilor.ro.

Asociatia Brokerilor este atestata de catre A.S.F. ca organism de formare profesionala, conform documentelor.
Copyright 2006 - 2019 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protectia datelor personale Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne