top of page
Conventia brokerilor

Convenția Brokerilor

Conventia Brokerilor

Convenția Brokerilor este organizată în fiecare an de către Asociația Brokerilor.
Prima întrunire a avut loc în anul 2003. În cadrul acestui eveniment, brokerii analizează realizările din anul anterior și își stabilesc strategia pentru anul în curs.


Conventia Brokerilor 2009

Asociatia Brokerilor a organizat in data de 27 iunie 2009, cea de-a VII –a editie a CONVENTIEI BROKERILOR, la Hotelul Cleopatra din Saturn - Constanta.Evenimentul a beneficiat de sponsorizare prin amabilitatea companiei THR Marea Neagră.
Au fost prezenți membri ai Asociației Brokerilor, reprezentanți ai Bursei de Valori București, dl. Mircea Ursache, președinte AVAS, precum și alți invitați. Președintele AB a făcut o scurtă trecere în revista a activităților/demersurilor desfășurate de Asociație în primele șase luni ale anului, în folosul membrilor săi. Un punct distinct în cadrul dezbaterii a fost constituit din prezentarea demersurilor Asociației Brokerilor pentru modificarea Legii pieței de capital, care vizează în principal clarificarea unor aspecte privind riscurile de încadrare penală în legislația pieței de capital.
Demersul AB s-a concretizat în depunerea documentației întocmite, în atenția Avocatului Poporului.
Noutatea absolută a Convenției Brokerilor a fost proiectul privind constituirea unui mecanism de tranzacționare OTC, administrat de AB, pentru acțiuni nelistate, printre care Fondul Proprietatea și emitenți care au registrele la Depozitarul Central, dar nu sunt tranzacționate la BVB. Principiile funcționarii acestui mecanism, numit « ROTC » (Romanian OTC) urmează să fie transmise membrilor AB pentru consultare.
Totodată, conducerea AB a propus membrilor Asociației adoptarea unei noi politici de cotizații și contribuții, care vizează plafonarea acestora la un nivel unic pentru toți membrii, la 2200 lei anual (1000 lei contribuție anuală și câte 300 lei cotizație trimestrială), simultan cu reintroducerea tarifului de intrare în Asociație.
Atât nouă politică de finanțare a AB cât și proiectul ROTC urmează a fi propuse spre adoptare în viitoarea Adunare Generală a Asociației Brokerilor.
Dl. Mircea Ursache și-a reconfirmat suportul față de piață de capital și în mod direct, interesul pentru tranzacționarea Fondului Proprietatea prin mecanismul ROTC administrat de Asociația Brokerilor.
Convenția Brokerilor s-a încheiat cu cină festivă care avut loc la Restaurantul Nuntă Zamfirei din Eforie Nord.

Convenția Brokerilor 2008

Convenția Brokerilor - 2008 a avut loc pe malul românesc al Marii Negre.
Au participat 50 de reprezentanți ai membrilor Asociației Brokerilor și ai Bursei de Valori București.
S-au purtat discuții pe marginea ghidului CESR în ceea ce privește practicile de piață acceptate de către autoritățile membre ale UE. Au fost prezentate cele trei practici de piață acceptate și publicate de către autoritățile din Spania, Austria și Franța.
A fost apoi discutată oportunitatea modificării legislației speciale a pieței de capital, au fost identificate problemele și propuse soluții de rezolvare. Membrii Asociației Brokerilor au fost invitați să transmită Secretariatului propriile propuneri de modificare, sau observații pe marginea propunerilor discutate în cadrul Convenției.


În încheierea Convenției, participanții au fost familiarizați cu cele mai recente măsuri adoptate de către BVB în scopul dinamizării pieței bursiere și implicațiile acestora în activitatea intermediarilor.

Cu ocazia Convenției Brokerilor, a avut loc Turneul de tenis de câmp al Asociației Brokerilor. Participanții au primit prosoape și șepci albe, inscripționate cu însemnele Asociației, iar câștigătorii au primit trofee și medalii, în aplauzele celor care i-au urmărit pe perioada competiției, care a durat aproape 4 ore. La fete s-a jucat individual, câștigătoarea fiind Manuela


Paul, din partea Asociației. La băieți, în finală au intrat echipele S. Farmache / A. Ghergus și D. Paul / C. Paul, câștigătorii fiind cei din urmă.


A fost un meci frumos, cu faze spectaculoase și multe aplauze.

Convenția Brokerilor 2007

În perioada 22-24 iunie a.c. a avut loc ediția 2007 a Convenției Brokerilor, organizată, anul acesta, în peisajul cu totul special oferit de Delta Dunării, la Complexul "Cormoran". Reprezentanții SSIF-urilor membre ale Asociatei Brokerilor prezenți la eveniment au dezbătut probleme de actualitate ale comunității și au revizuit strategia Asociației pentru următoarea perioada. Pe agenda discuțiilor s-au aflat următoarele puncte:

 1. Pregătirea implementării produselor derivate la Bursă de Valori București;

 2. Road-show organizat de BVB și AB pentru atragerea de noi emitenți;

 3. RASDAQ – piață reglementată și sistem alternativ de tranzacționare;

 4. Strategia Asociației Brokerilor în privința modificării legislației pieței de capital.

Au răspuns invitației brokerilor, fiind prezenți la Convenție în calitate de invitați speciali, președintele CNVM, doamna Prof. Univ. Dr. Gabriela Anghelache, Președintele CNVM, domnul Comisar Bogdan Chetreanu și domnul Sergiu Oprescu, membru de onoare al Asociației Brokerilor.


După Convenție, programul evenimentului a inclus un concurs de pescuit, precum și o excursie pe lacurile și canalele Deltei. Concursul de pescuit a fost câștigat de reprezentantul SSIF Trend care a reușit să prindă cei mai mulți pești, fiind urmat de reprezentanții SSIF BCR Securities și ai SSIF Carpatica Invest. Premiul special pentru cel mai mare peste prins a revenit reprezentantului Asociației Brokerilor.

Convenția Brokerilor 2006
 

 1. Strategia Asociației Brokerilor. Direcții de acțiune

 2. Prezentarea Codului de conduită privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către membrii Asociației Brokerilor

 3. Prezentarea proiectului Codului de Etică a membrilor Asociației Brokerilor

 4. Strategia Asociației Brokerilor privind SNCDD

 5. Prezentarea propunerii Consiliului Director privind standardizarea contractului SSIF - client

 6. Diverse (subiecte propuse de membri ai A.B.)

  • propuneri de modificare a Legii 297/2004

  • problematica migrației personalului autorizat

  • înregistrarea în contabilitate a valorii acțiunilor deținute de SSIF la instituțiile pieței (BVB, SNCDD)

  • organizarea împreună cu CNVM a unui seminar/dezbatere având că tema cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului impuse de noile prevederi ale legislației europene

Eveniment reflectat în presă

Convenția Brokerilor 2005
 

 1. Modificarea Codului Fiscal și impactul asupra pieței de capital din România;

 2. Denominarea monedei naționale: adaptări ale sistemelor informatice administrate de BVB și BER, programul de tranzacționare la momentul trecerii la "leul greu";

 3. Aspecte privind constituirea Fondului de Compensare a Investitorilor și a Depozitarului Central;

 4. Stadiul integrării BMFMS în viitoarea Bursă de Valori;

 5. Stadiul demutualizarii BVB și pregătirea fuziunii BVB-BER;

 6. Utilizarea semnăturii electronice în piață de capital.

bottom of page