Formare profesionala continua

Formare profesională continuă 2020

Asociația Brokerilor, în calitate de organism de formare profesională atestat de C.N.V.M./A.S.F., pune la dispoziția operatorilor și specialiștilor din piața de capital, începând cu luna octombrie 2020, programe de formare profesională continuă pentru anul curent.

 

Programele vor fi organizate în conformitate cu prevederile:

 

 • Regulamentului C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit;

 

 • Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

 

Cui se adresează programele de formare profesională continuă - FPC 2020?

Programele de formare profesională continuă vor fi alcătuite pe module și se vor adresa următoarelor categorii de personal:

 • Persoanelor fizice care prestează servicii și activități de investiții, prevăzute la art. 4 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care prestează serviciul prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 (consultanță de investiții), prevăzute la art. 5 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, prevăzute la art. 6 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Agenților delegați, persoane fizice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prevăzuți la art. 17 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice desemnate de agenții delegați persoane juridice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prin care aceștia își desfășoară activitatea, prevăzuți la art. 2 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Consultanților de investiții prevăzuți la art. 127 și la art. 129 lit. g) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor fizice care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanță, prevăzute la art. 132 și la art. 133 lit. b) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor desemnate SB/FT și ofițerilor de conformitate SB/FT, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 13/ 2019

 • Persoanelor care dețin funcții cheie, conform art. 2 lit. p) al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și subsecțiunilor 1.2, 1.3, 1.4 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019: funcția cheie de conformitate și persoanele care au atribuții de conformitate; funcția de administrare a riscurilor; audit intern;

 • Membrilor organului de conducere ale S.S.I.F., așa cum este definit la art. 3 pct. 51 din Legea nr. 126/2018

 

Programele vor fi organizate sub formă de acțiuni cu caracter științific și profesional ce se vor desfășura online (webinarii), pe platforma de webinar. Fiecare webinar va avea o durata de 2 ore și va fi echivalat cu 2 ore de formare profesională continuă. Un program de formare profesională continuă (FPC) va fi compus din următoarele module:

 • Modulul I - compus din 8 webinarii (16 ore) - adresat tuturor categoriilor de personal menționate anterior:

 • Modulul ÎI - compus din 2 webinarii (4 ore) - modul suplimentar adresat membrilor structurii de conducere și funcțiilor cheie

Programele de formare profesională continuă (FPC) nu se vor finaliza cu susținerea unui examen de către participanți, conform art 37^1, alin (4) al Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor și specialiștilor pentru piață de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Asociația Brokerilor va elibera fiecărui participant un document doveditor privind participarea la programul de formare profesională continuă (FPC), în vederea echivalarii activităților cu caracter științific și profesional cu ore de formare profesională continuă.

Modalitatea de desfășurare a programelor de formare profesională continuă - FPC 2020?

  Planificarea programelor de formare profesională continuă - FPC 2020

 

 

Descrierea programelor de formare profesională continuă - FPC 2020

Tarifele individuale percepute pentru participarea la un program de formare profesională continuă (FPC)

 • pentru angajații, agenții delegați si structura de conducere a membrilor Asociației Brokerilor care participă la tot programul:

  • 150 lei, pentru participarea la tot programul si

  • 130 lei, participarea numai la modulul I.

 • pentru participanții care nu se incadrează in categoria anterioară:

  • 380 lei, pentru participarea la tot programul

  • 340 lei pentru participarea numai la modulul I.

Înscrierea la programele de formare profesională continua - FPC 2020

Pentru participarea la program, vă rugam sa transmiteți la adresa: secretariat @ asociatiabrokerilor.ro sau la numărul de fax: 021.317.99.34 următoarele documente:

Pentru orice alte informații suplimentare, puteți contacta Asociația Brokerilor la tel.: 021.317.99.33 sau e-mail: secretariat @ asociatiabrokerilor.ro.

Asociația Brokerilor este atestata de către A.S.F. ca organism de formare profesională, conform documentelor.

Copyright 2006 - 2019 Asociația Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Politica privind protecția datelor personale Pentru mai multe informații , vă rugam contactați-ne