Image by Leon

Pregătire și perfecționare profesională continuă FPC 2021

Asociația Brokerilor, în calitate de organism de formare profesională atestat de A.S.F., pune la dispoziția operatorilor și specialiștilor din piața de capital, în perioada 11 octombrie – 5 noiembrie 2021, programul de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul curent.

 

Programul va fi organizat în conformitate cu prevederile:

 • Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital;

 • Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

 

Cui se adresează programele de formare profesională continuă FPC 2021?

Programele de formare profesională continuă vor fi alcătuite pe module și se vor adresa următoarelor categorii de personal:

 • Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă se va adresa următoarelor categorii de personal:​

 • Persoanelor fizice care prestează servicii și activități de investiții, prevăzute la art. 4 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care prestează serviciul prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 (consultanță de investiții), prevăzute la art. 5 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, prevăzute la art. 6 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Agenților delegați, persoane fizice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prevăzuți la art. 17 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice desemnate de agenții delegați persoane juridice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prin care aceștia își desfășoară activitatea, prevăzuți la art. 2 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Consultanților de investiții prevăzuți la art. 127 și la art. 129 lit. g) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor fizice care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanță, prevăzute la art. 132 și la art. 133 lit. b) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor desemnate SB/FT și ofițerilor de conformitate SB/FT, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 13/ 2019;

 • Persoanelor care dețin funcții cheie, conform art. 2 lit. p) al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și subsecțiunilor 1.2, 1.3, 1.4 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019: funcția cheie de conformitate și persoanele care au atribuții de conformitate; funcția de administrare a riscurilor; audit intern;

 • Membrilor organului de conducere ale S.S.I.F., așa cum este definit la art. 3 pct. 51 din Legea nr. 126/2018

 
Modalitatea de desfășurare a programelor de formare profesională continuă FPC 2021?

Programul va fi organizat la distanță, în sistem online, fără prezență fizică, prin utilizarea unei platforme de formare online.

Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă va fi compus din mai multe webinarii, după cum urmează:

 1. Webinariile W1- W7, care au o durată totală de 15 ore (număr minim de ore de formare profesională continuă necesare, conform reglementărilor) și sunt destinate tuturor categoriilor de personal;

 2. Webinarul W8, care are o durată de 2 ore și este un webinar suplimentar destinat, în principal:   membrilor organului de conducere și persoanelor care dețin funcții cheie.

 

Webinariile se vor desfasura live, in perioada 11-14 octombrie a.c., conform orarului comunicat participanților. Ulterior, înregistrările webinariilor vor putea fi accesate oricând, până la data de 5 noiembrie a.c., utilizand link-urile transmise de organizator pentru participarea la sesiunile live. Accesarea webinariilor live sau a înregistrarilor se va face utilizînd numele, prenumele și adresa de e-mail a participantului și se va contoriza pe platforma online, pe baza acesteia eliberându-se certificatul de participare de către organizator.  

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 și a Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018,  programul nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către participanți.

Asociația Brokerilor va elibera fiecărui participant un certificat de participare, care va conține: denumirea organismului de formare profesională care a organizat programul, tipul programului, durata, numele, prenumele și CNP-ul participantului, tematicile programului și numărul de ore alocate fiecărei teme, semnatura reprezentantului legal al organizatorului și ștampila, data eliberării certificatului. În certificatul de participare vor fi incluse tematicile (cu numărul de ore corespunzător), așa cum rezultă din raportul de accesare a webinariilor generat de pe platforma online.

 

 

Cerințe de sistem pentru participanți:

Accesare webinarii live

Accesare webinarii înregistrate

Descrierea programului de pregătire și perfecționare profesională continuă FPC 2021

Înscrierea la programul de pregatire și perfecționare continua
FPC 2021

Pentru participarea la program, vă rugam sa transmiteți la adresa: secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la numărul de fax: 021.317.99.34 următoarele documente:

 

Tarifele percepute pentru participarea la programul de pregătire și perfecționare profesională continuă FPC 2021:

 

 • pentru angajații, agenții delegați si structura de conducere a membrilor Asociației Brokerilor:

  • 170 lei/persoană, webinarul W8 fiind oferit gratuit membrilor structurii de conducere și funcțiilor cheie.

 • pentru participanții care nu se încadrează în categoria anterioară:

  • 380 lei/persoană, webinarul W8 fiind oferit gratuit membrilor structurii de conducere și funcțiilor cheie.

Pentru orice alte informații suplimentare, puteți contacta Asociația Brokerilor la tel.: 021.317.99.33 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

 

Copyright 2006 - 2021 Asociația Brokerilor . Toate drepturile rezervate.