top of page
Image by Leon

Pregătire și perfecționare profesională continuă FPC 2023

Asociația Brokerilor, în calitate de organism de formare profesională atestat de A.S.F., pune la dispoziția operatorilor și specialiștilor din piața de capital, în perioada 23 octombrie – 28 noiembrie 2023, programul de pregătire și perfecționare profesională continuă pentru anul curent. Pentru cereri specifice se poate organiza programul de pregatire profesionala continua si in alte perioade.

 

Programul va fi organizat în conformitate cu prevederile:

 • Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 • Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

 

Cui se adresează programele de formare profesională continuă FPC 2023?

​Programul de pregătire și perfecționare profesională continuă se va adresa următoarelor categorii de personal:​

 • Persoanelor fizice care prestează servicii și activități de investiții, prevăzute la art. 4 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care prestează serviciul prevăzut la pct. 5 din Secțiunea A, anexa nr. 1 a Legii nr. 126/2018 (consultanță de investiții), prevăzute la art. 5 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare, prevăzute la art. 6 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Agenților delegați, persoane fizice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prevăzuți la art. 17 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Persoanelor fizice desemnate de agenții delegați persoane juridice ai S.S.I.F./instituțiilor de credit prin care aceștia își desfășoară activitatea, prevăzuți la art. 2 al Regulamentului ASF/BNR nr. 14/7/2018;

 • Consultanților de investiții prevăzuți la art. 127 și la art. 129 lit. g) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor fizice care preiau și transmit ordine pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv și nu furnizează servicii de consultanță, prevăzute la art. 132 și la art. 133 lit. b) ale al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019;

 • Persoanelor desemnate SB/FT și ofițerilor de conformitate SB/FT, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 13/ 2019;

 • Persoanelor care dețin funcții cheie, conform art. 2 lit. p) al Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și subsecțiunilor 1.2, 1.3, 1.4 ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2019: funcția cheie de conformitate și persoanele care au atribuții de conformitate; funcția de administrare a riscurilor; audit intern;

 • Membrilor organului de conducere ale S.S.I.F., așa cum este definit la art. 3 pct. 51 din Legea nr. 126/2018

Formare profesionala continua
Modalitatea de desfășurare a programelor de formare profesională continuă FPC 2023

Programul va fi organizat la distanță, în sistem online, fără prezență fizică, prin utilizarea unei platforme de formare online.

 

Accesarea webinariilor live sau a înregistrărilor se va face utilizând numele, prenumele și adresa de e-mail a participantului și se va contoriza pe platforma online, pe baza acesteia eliberându-se certificatul de participare de către organizator.  

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 28/2020 și a Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018,  programul nu se va finaliza cu susținerea unui examen de către participanți.

Asociația Brokerilor va elibera fiecărui participant un certificat de participare, care va conține: denumirea organismului de formare profesională care a organizat programul, tipul programului, durata, numele, prenumele și CNP-ul participantului, tematicile programului și numărul de ore alocate fiecărei teme, semnatura reprezentantului legal al organizatorului și ștampila, data eliberării certificatului. În certificatul de participare vor fi incluse tematicile (cu numărul de ore corespunzător), așa cum rezultă din raportul de accesare a webinariilor generat de pe platforma online.

 

 

Cerințe de sistem pentru participanți:

Accesare webinarii live

Accesare webinarii înregistrate

Descrierea programului de pregătire și perfecționare profesională continuă FPC 2023

Înscrierea la programul de pregătire și perfecționare continuă
FPC 2023

Pentru participarea la program, vă rugam sa transmiteți la adresa: secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la numărul de fax: 021.317.99.34 următoarele documente:

Pentru orice alte informații suplimentare, puteți contacta Asociația Brokerilor la tel.: 021.317.99.33 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro.

 

Copyright 2006 - 2022 Asociația Brokerilor. Toate drepturile rezervate.

Pregătire Profesionala Continuă Privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului 2024.
bottom of page