top of page

Autorități competențe


   Înghetarea fondurilor

 • pentru informarea instituțiilor de credit asupra sancțiunilor internaționale instituite:

  • Banca Națională a României
   Adresa: Str. Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031, București, România
   Tel: + 4 021 313 04 10
   Web: http://www.bnro.ro

 • pentru entitățile reglementate și supravegheate care operează în domeniul pieței de capital:

  • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
   Adresa: Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, România
   Tel: + 4 021 326 67 11, + 4 021 326 69 76
   Fax: + 4 021 326 68 48, + 4 021 326 68 49
   Web: http://www.cnvmr.ro

 • pentru acele entități care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități:

  • Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
   Adresa: Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, București, România
   Tel.: + 4 021315 52 07,
   Fax: + 4 021315 52 27
   E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
   Web: http://www.onpcsb.ro/

Autoritati competente

Asociația Brokerilor întreține acest website pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile referitoare la sancțiunile internaționale, precum și la cele ale listelor de sancțiuni internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piață de capital al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.Scopul nostru este acela de a prezenta autoritățile compentente în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional și de a crea o interfață de căutare a informațiilor legate de sancțiunile internaționale.Cu toate acestea, Asociația Brokerilor nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile preluate de la aceste autorități în cadrul websiteului.

bottom of page