Asociația Brokerilor - Partener de încredere,  o voce respectată în mediul de afaceri

Cine suntem?

 • Asociația Brokerilor este persoană juridică de drept privat, organizatie profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, non-profit, ce funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile propriului Statut.

 • A fost înființată la data de 10 ianuarie 1995 și atestată de C.N.V.M. / A.S.F. ca organism de formare profesională, din luna martie 2007.

 • Inițial, din Asociația Brokerilor au facut parte numai societățile de servicii de investiții financiare. Ulterior s-au alăturat și instituții de credit active pe piața de capital, în acest mod conturându-se o evoluție firească și asigurându-se convergența intereselor pentru consolidarea pieței financiare în România, în scopul unei poziționări cât mai favorabile în contextul globalizării serviciilor financiare. In prezent, Asociația are 17 membri.

Istoric

 • Asociația Brokerilor și-a asumat, de-a lungul timpului, responsabilitatea de a fi reprezentantul și apărătorul intereselor tuturor membrilor săi și promotorul amplului proces de dezvoltare a pieței de capital  locale.

 • Asociația Brokerilor a avut inițiativa inființării Comitetului Comun de Dezvoltare (CCD) a pieței de capital. Eforturile Comitetului Comun de Dezvoltare s-au concentrat asupra câtorva direcții strategice: fuziunea burselor, promovarea pieței de capital, inființarea depozitarului central și listarea de noi instrumente și societăți comerciale de prim rang la cota bursei.

 • Primul obiectiv, fuziunea burselor, a fost îndeplinit după un lung proces de lobby derulat de comunitatea brokerilor pentru modificarea Legii 297/2004 privind piața de capital. Ca urmare, Bursa de Valori a putut fi transformată în societate pe acțiuni în anul 2005. Un alt moment important a fost constituirea Depozitarului Central, în anul 2007.

Obiective

 • Reprezentarea interesele membrilor în raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritățile statului (Guvern, Parlament și alte autorități).

 • Promovarea unui mediu favorabil dezvoltării pieței de capital și participarea activă în procesul de elaborare a politicilor economico-financiare și fiscale, care au impact asupra pieței de capital.

 • Consolidarea unei piețe corecte, transparente și cu un înalt nivel de lichiditate, corespunzatoare standardelor internaționale în domeniul piețelor de capital consacrate.

 • Asigurarea unor standarde adecvate de pregătire profesională pentru operatorii și specialiștii pieței de capital, organizarea de cursuri în vederea autorizării personalului pieței de capital, a programelor de formare profesională continuă a acestora, precum și a unor seminarii la care sunt invitați specialiști locali sau internaționali.

 • Participarea la ridicarea nivelului de educație privind investițiile în piața de capital pentru investitori, tineri și publicul larg, prin organizarea unor programe de training destinate acestora.

 • Asigurarea unui cadru de dezbatere a principalelor teme ale pieței de capital și de promovare a acesteia, prin organizarea de evenimente variate (conferințe, dezbateri, Gala Premiilor Pieței de Capital, Clubul Brokerilor, etc.).

Important!

Toate plățile de tarife către Asociația Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere în acest cont:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, 
Banca Comercială Română - Agenția WTC, 
Beneficiar: Asociația Brokerilor, 
Cod fiscal: 8313194 

Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.