top of page

Asociația Brokerilor - Partener de încredere,  o voce respectată în mediul de afaceri

Cine suntem?

 • Asociația Brokerilor este persoană juridică de drept privat, organizatie profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, non-profit, ce funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile propriului Statut.

 • A fost înființată la data de 10 ianuarie 1995 și atestată de C.N.V.M. / A.S.F. ca organism de formare profesională, din luna martie 2007.

 • Inițial, din Asociația Brokerilor au facut parte numai societățile de servicii de investiții financiare. Ulterior s-au alăturat și instituții de credit active pe piața de capital, în acest mod conturându-se o evoluție firească și asigurându-se convergența intereselor pentru consolidarea pieței financiare în România, în scopul unei poziționări cât mai favorabile în contextul globalizării serviciilor financiare. In prezent, Asociația are 13 membri.

Istoric

 • Asociația Brokerilor și-a asumat, de-a lungul timpului, responsabilitatea de a fi reprezentantul și apărătorul intereselor tuturor membrilor săi și promotorul amplului proces de dezvoltare a pieței de capital  locale.

 • Asociația Brokerilor a avut inițiativa inființării Comitetului Comun de Dezvoltare (CCD) a pieței de capital. Eforturile Comitetului Comun de Dezvoltare s-au concentrat asupra câtorva direcții strategice: fuziunea burselor, promovarea pieței de capital, inființarea depozitarului central și listarea de noi instrumente și societăți comerciale de prim rang la cota bursei.

 • Primul obiectiv, fuziunea burselor, a fost îndeplinit după un lung proces de lobby derulat de comunitatea brokerilor pentru modificarea Legii 297/2004 privind piața de capital. Ca urmare, Bursa de Valori a putut fi transformată în societate pe acțiuni în anul 2005. Un alt moment important a fost constituirea Depozitarului Central, în anul 2007.

Obiective

 • Reprezentarea interesele membrilor în raport cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, autoritățile statului (Guvern, Parlament și alte autorități).

 • Promovarea unui mediu favorabil dezvoltării pieței de capital și participarea activă în procesul de elaborare a politicilor economico-financiare și fiscale, care au impact asupra pieței de capital.

 • Consolidarea unei piețe corecte, transparente și cu un înalt nivel de lichiditate, corespunzatoare standardelor internaționale în domeniul piețelor de capital consacrate.

 • Asigurarea unor standarde adecvate de pregătire profesională pentru operatorii și specialiștii pieței de capital, organizarea de cursuri în vederea autorizării personalului pieței de capital, a programelor de formare profesională continuă a acestora, precum și a unor seminarii la care sunt invitați specialiști locali sau internaționali.

 • Participarea la ridicarea nivelului de educație privind investițiile în piața de capital pentru investitori, tineri și publicul larg, prin organizarea unor programe de training destinate acestora.

 • Asigurarea unui cadru de dezbatere a principalelor teme ale pieței de capital și de promovare a acesteia, prin organizarea de evenimente variate (conferințe, dezbateri, Gala Premiilor Pieței de Capital, Clubul Brokerilor, etc.).

bottom of page