top of page

Program pentru Integrarea Membrilor Structurii de Conducere (cod PIMSC)

 

In conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 1/2029 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, art. 7 alin. (2) și (3), entitățile reglementate au obligația de a pune la dispoziția membrilor structurii de conducere nou numiți programe de integrare și formare continuă pentru a le permite acestora înțelegerea rolului lor în cadrul structurii organizatorice și a normelor de guvernanță, a activităților și a profilului de risc al entității.

Asocițaia Brokerilor, în calitatea de organism de formare profesională atestat de A.S.F., vine în sprijinul entităților reglementate și le oferă programe de integrare standardizate pentru membrii structurii de conducere. La cerere, Asociația Brokerilor poate pune la dispoziția entităților reglementate și programe personalizare, în funcție de necesitățile de formare profesională ale participanților. În ceea ce privește formarea profesională continuă a membrilor structurii de conducere, Asociația Brokerilor oferă anual programe de formare profesională continuă care se adreseaza si acestora.

Tematica programului pentru Integrarea Membrilor Structurii de Conducere (PIMSC)

 

Pentru programul standardizat, tematica acoperă 26 de ore de formare profesională. Pe parcursul programului, participanții vor aprofunda noțiuni despre:

 • Reglementarea si supravegherea pieței instrumentelor financiare ;

 • Cerințe privind autorizarea, suspendarea și retragerea autorizației SSIF;

 • Cerințe organizatorice și de funcționare, Cerințe de operare;

 • Evaluarea membrilor structurii de conducere și a funcțiilor cheie;

 • Prevederi legale privind administrarea riscurilor SSIF si SAI;

 • Managementul riscurilor: operațional, de credit și de piață;

 • Revizuirea evaluării indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern - audit, risc, conformitate ;

 • Noul cadru prudențial european aplicabil firmelor de investiții ;

 • Actualizarea cerințelor legale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Tematica detaliată, bibliografie și referințe legislative

Modalitatea de desfășurare

Programul se va desfășura online, sub formă de webinarii. Asociația Brokerilor utilizează o platformă de formare online care oferă opțiuni de: transmisie video, audio, screen sharing, chat și încărcarea suporturilor de curs în platformă, de unde pot fi descărcate de către cursanți.

Conectarea cursanților la platforma de formare online se face prin accesarea link-ului transmis de către organizator prin e-mailul, la adresa de e-mail menționată de cursanți în formularul de înscriere la program, și autentificare acestora cu nume, prenume și adresa de e-mail. Pentru fiecare sesiune online va fi transmis cursanților un link de logare. Platforma afișează permanent numele cursanților logați și activi și generează rapoarte privind logarea acestora la program.

Pentru orice aspecte privind conectarea la platforma online, cursanți se pot adresa organizatorilor la tel.: 021 3179933 sau e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro

Cursanții vor beneficia de:

· suport de curs în format electronic;

· sesiuni online Q&A cu lectorii;

· suport pentru conectarea la platforma online;

· certificat de participare.

INSCRIERE

Tarife

 

În cazul programului standardizat pentru Integrarea Membrilor Structurii de Conducere (PIMSC), Asociația Brokerilor percepe următoarele tarife:

 1. Program Integrare Membrii ai Structurii de Conducere (PIMSC) - 850 lei

 2. Program de Integrare Membrii ai structurii de conducere – membrii Asociației Brokerilor (PIMSC) - 450 lei

Pentru programele personalizate, concepute la cerererea entităților reglementate, tarifele vor fi discutate de la caz la caz.

Inscriere
bottom of page