top of page

Cum poți să devii Membru al Asociației Brokerilor?

Categorii de Membri ai Asociației Brokerilor

Membri asociați:

 • societați de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F.;

 • o instituții de credit participante la sistemul de tranzacționare al unei burse din România, direct ca persoane juridice române sau prin intermediul sucursalelor sau filialelor înregistrate în România;

 • o agenţii delegaţi persoane juridice, autorizate de A.S.F.;

 • o consultanții de investitii persoane juridice, autorizate de A.S.F..

Membri de onoare:

 • persoane fizice și juridice cu reputație recunoscută în domeniul financiar, economic, juridic;

Membri susținători:

   1. Persoane juridice:

 • societăți care activează în piața de capital (Bursa de Valori București, Depozitarul Central, emitenți, case de avocatură, auditori financiari etc.);

   2. Persoane fizice:

 • personalul S.S.I.F. și al instituțiilor de credit membre ale Asociației Brokerilor, care prestează servicii si activități de investiții;

 • agenții delegați ai societatilor membre - persoane fizice;

 • consultanții de investiții angajați ai societăților membre și consultanții de investiții persoane fizice autorizate de A.S.F..

De ce să devii Membru al Asociației Brokerilor?

 • Asociația Brokerilor oferă o platformă de dialog și de colaborare pentru toate entitățile active în piața de capital, aducând împreună intermediarii, operatorul de piață, depozitarul central, emitenții și investitorii instituționali, în efortul de a găsi și promova cele mai fiabile soluții pentru dezvoltarea pieței de capital românești;

 • Asociația Brokerilor are o foarte bogată experiență în reprezentarea și apărarea intereselor membrilor în raport cu autoritățile statului, fiind o voce respectată în mediul de afaceri;

 • Aveți dreptul să formulați observații la proiectele legislative cu impact asupra pieței de capital, pe care Asociația să le promoveze și să le susțină;

 • Aveți dreptul să participați la toate cursurile de formare profesională și activitățile Asociației, beneficiind de discount semnificativ la taxa de participare;

 • Aveți dreptul să participați la ședințele Adunărilor Generale ale Asociației și să prezentați puncte de vedere în legătură cu problemele aflate în dezbatere;

 

 • Membrii asociați au dreptul sa-și exercite votul în cadrul Adunărilor Generale, în conformitate cu prevederile Statutului, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. Membrii de onoare și membrii susținători nu au drept de vot în cadrul Adunările Generale;

 

 • Aveți dreptul să depuneți și să susțineți candidatura unor reprezentanți pentru a fi aleși în organele de conducere și de administrare ale Asociației;

 • Aveți dreptul să faceți parte din comisiile profesionale ale Asociațeie Brokerilor;

 • Beneficiați de informare privind activitatea Asociației, privind reglementările și evenimente referitoare la piața de capital, cu impact asupra activității membrilor;

 • Aveți dreptul să folosiți denumirea “membru al Asociației Brokerilor”, fără a prejudicia interesele Asociației

Dobândirea calității de Membru

 • Cererea de aderare ca membru asociat și membru susținător, adresată Președintelui Asociației, se depune, în scris, la Secretariatul Asociației și trebuie să conțină angajamentul de respectare a prevederilor Statutului Asiciației, a reglementarilor adoptate de Asociația Brokerilor în aplicarea acestuia și a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, precum și angajamentul de plată a cotizației și a altor contribuții de membru;

 • Consiliul Director al Asociației Brokerilor este obligat sa se pronunțe asupra cererilor de aderare în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la Secretariatul Asociatiei;

 • Decizia Consiliului Director urmează a fi validată în cadrul primei Adunări Generale a Asociației;

 • Membrii asociați si membrii susținători, până la validarea de către prima Adunare Generală, își vor putea exercita toate drepturile, cu excepția dreptului de vot;

 • Membrii de onoare sunt aleși de către Adunarea Generală a Asociației, cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Pentru a solicita dobândirea calității de membru al Asociației Brokerilor, vă rugăm să contactați Secretaritul Asociației, la 

e-mail: secretariat@asociatiabrokerilor.ro , tel.: 021 3179933, fax: 021 3179934.

bottom of page