top of page

Vrei să începi o carieră în domeniul pieței de capital?

Înscrie-te la programele de formare profesională inițială oferite de Asociația Brokerilor din piața de capital pentru următoarele categorii de personal:

 

 

✓ Consultant de Investiții  [Detalii aici...]

✓ Personal care Oferă Informații Clienților  [Detalii aici...]

✓ Personal care îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate  [Detalii aici...]

✓ Administrator de risc  [Detalii aici...]

De ce să participi la programele de formare profesională inițială oferite de noi?

  • Asociația Brokerilor a fost inițiatorul formării profesionale pentru angajații pieței de capital încă de la reluarea activității pieței, după revoluția din decembrie 1989, punând astfel la dispoziția cursanților o experiență practică vastă  și o cunoaștere foarte bună a cerințelor legislative pentru activitatea desfășurată în acest domeniu.

  • Programele  pentru consultanți de investiții și personalul care oferă informații clienților  se desfășoară cu respectarea și în condițiile stabilite de prevederile Regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și a instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare, emis în aplicarea cerințelor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. Tematica și bibliografia acestora este avizată de A.S.F. prin Avizul nr. 126/09.04.2019

  • Lectorii Asociației Brokerilor sunt autorizați de A.S.F. Aceștia sunt specialiști ai piaței de capital sau cadre didactice universitare, cu o bogată experiență profesională atât teoretica, cât și practică, cu certificări naționale sau internaționale.

Care sunt avantajele dobândite în urma absolvirii acestor programe?

  • Certificatele de absolvire a programelor de formare profesională inițială pentru personalul compartimentului de control intern și administrator de risc, în urma promovării examenelor susținute la sfârșitul acestora, vă pot permite obținerea atestatului profesional eliberat de A.S.F. și ocuparea unei poziții corespunzătoare în cadrul unei entități a pieței de capital autorizate de A.S.F. pe piața de capital.

  • Certificatul de promovare a examenului pentru programele de formare profesională inițială pentru consultanți de investiții, vă poate conferi posibilitatea de a profesa atât în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.), cât și într-o instituție de credit, în urma înscrierii dumneavoastră, de către angajator, în Registrul A.S.F., sau ca agent delegat al acestora, înscris în Registrul A.S.F.

  • O alternativă este aceea de a obține atestatul profesional eliberat de A.S.F. și de a profesa în calitate de consultant de investiții persoană fizică autorizată de A.S.F. sau în cadrul unei societăți de consultanță de investiții, autorizată de A.S.F.. În acest caz veți putea presta serviciul de consultanță de investiții numai pentru valori mobiliare și unități de fond ale unor organisme de plasament colectiv.

  • Certificatul de absolvire a programului pentru personalul care oferă informații clienților vă conferă posibilitatea de a profesa atât în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF), cât și într-o instituție de credit, în urma notificării dumneavoastră la A.S.F., de către angajator, sau ca agent delegat al acestora, care oferă informații clienților, în urma înscrierii în Registrul A.S.F.

ATENȚIONARE!

Eliberarea Certificatului de absolvire a unui program de formare profesională inițială/ Certificatului de promovare a examenului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către A.S.F. nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F.

Tarife de participare la programele de formare profesională inițială

Curs SSIF

La tarifele menționate anterior se adaugă tariful pentru eliberarea certificatului de absolvire pentru persoanele care nu sunt angajate ale membrilor Asociației Brokerilor - 40 lei, care se va plăti după finalizarea programului și promovarea examenului.

bottom of page