Vrei să începi o carieră în domeniul pieței de capital?

Curs pentru autorizare 'Personal care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate'? [Detalii aici...]

Curs pentru autorizare 'Consultant de Investiții Financiare'? [Detalii aici...]

Curs pentru Personalul care Oferă Informații Clienților? [Detalii aici...]

Curs pentru autorizare 'Administrator de risc'? [Detalii aici...]

 

Tarife cursuri :

Eliberare certificate de absolvire non-membri, pentru cursurile aferente Personalului care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate , Administratorilor de Risc și Consultanților de Investiții - 37 lei

IMPORTANT! Toate plățile de tarife către Asociația Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere în contul acesteia:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001,
Banca Comercială Română - Agenția WTC,
Beneficiar: Asociația Brokerilor,
Cod fiscal: 8313194

 

Cursurile sunt autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - A.S.F., în calitatea acesteia de entitate ce reglementează, autorizează și supraveghează piața de capital din România.


Recunoaștere internațională?

Entitățile pieței de capital din alte state pot recunoaște cursurile organizate de Asociația Brokerilor.
Entitățile pieței de capital din state membre ale Uniunii Europene pot recunoaște, pe baza de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de Asociația Brokerilor, precum și atestatele profesionale eliberate de A.S.F.

 

Care sunt avantajele dobândite în urmă absolvirii acestor cursuri?

Atestatele eliberate de A.S.F. pentru cursurile de personal al compartimentului de control intern și administrator de risc, în urma promovării examenelor susținute la sfârșitul acestor cursuri, sau Certificatele de promovare a examenului pentru cursurile de consultanți de investiții, vă pot conferi posibilitatea de a profesa atât în cadrul unei societăți de servicii de investiții financiare (SSIF), cât și într-o instituție de credit. În plus, consultanții de investiții pot profesa fie în cadrul unei SSIF, fie în cadrul unei instituții de credit, fie în cadrul unei societăți de consultanță de investiții.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)/ Certificatului de promovare a examenului eliberate de I.S.F., nu certifica prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului/ Certificatului de promovare a examenului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..