top of page

Cadrul juridic


Pentru asigurarea punerii în aplicare eficiente de către România a sancțiunilor internaționale instituite prin Rezoluții ale Consiliului de Securitate în baza capitolului VII din Carta ONU, precum și a măsurilor restrictive autonome ale UE stabilite prin Pozițiile Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune, a fost adoptată Ordonanță de Urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care abrogă Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sancțiuni internaționale. OUG 202/2008 a fost aprobată prin Legea nr. 217 din 2 iunie 2009.


OUG nr. 202/2008 asigura directă aplicabilitate și caracterul obligatoriu la nivel național a sancțiunilor internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (art. 3, alin. 1, coroborat cu art. 1 alin. 1 din OUG nr. 202/2008), pentru toate subiectele de drept cărora li se adresează, inclusiv persoanelor fizice și juridice de drept privat, de la adoptarea lor de către Consiliul de Securitate. Sancțiunile sau alte măsuri restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene sunt obligatorii pentru România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.


Sancțiunile adoptate prin acte ale altor organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale statelor pot deveni obligatorii pe plan național numai dacă se adopta un act normativ special (art. 4 alin. 4 coroborat cu art. 1 alin. 2 din OUG nr. 202/2008).


De asemenea, OUG 202/2008 asigura proceduri de acordare a excepțiilor de la regimurile sancționatorii și cai de a atacă deciziile autorităților naționale în aplicarea sancțiunilor internaționale (art. 8 - 10), precum și autoritățile competențe cu soluționarea unor cereri (art. 12).


În plus, acest act normativ reorganizează Consiliului interinstituțional, că organism de consultare între instituțiile cu atribuții în procesul de luare a deciziilor, pe principii de eficientă și celeritate, stabilindu-i componentă la nivel de lucru și delimitându-i expres competențele (art. 13 - 14). Totodată, OUG nr. 202/2008 instituie sancțiuni administrative pentru încalcarea regimurilor internaționale sancționatorii (art. 26).
OUG 202/ 2008 stabilește cadrul general, principiile generale de lucru în domeniul sancțiunilor internaționale.   

 

Aspecte specifice ale aplicării sancțiunilor internaționale specializate se găsesc în alte acte normative, care se completează cu prevederile OUG 202/2008. Astfel, în ce privește legislația privind comerțul de arme și produse cu dublă utilizare, OUG 202/2008 se completează cu prevederile OUG 129/ 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare și ale OUG 158/ 1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. În ce privește terorismul, OUG 202/2008 se completează cu prevederile Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Cadrul juridic

Asociația Brokerilor întreține acest website pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile referitoare la sancțiunile internaționale, precum și la cele ale listelor de sancțiuni internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piață de capital al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.Scopul nostru este acela de a prezenta autoritățile compentente în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional și de a crea o interfață de căutare a informațiilor legate de sancțiunile internaționale.Cu toate acestea, Asociația Brokerilor nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile preluate de la aceste autorități în cadrul websiteului.

bottom of page