top of page

Comitetul Selectat de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL (fost PC-R-EV) a fost înființat în anul 1997. Scopul Comitetului Moneyval este de a se asigura că statele au sisteme eficiente de combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului în vigoare și acestea sunt în conformitate cu standardele internaționale relevante în acest domeniu. Astfel de standarde includ, de exemplu: Cele 40 Recomandări FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională) , precum și Cele 9 Recomandări Speciale FATF, Convenția ONU privind traficul ilicit de narcotice, droguri și substanțe psihotrope, adoptată la Viena, în anul 1988, Convenția ONU privind criminalitatea organizată transfrontalieră, adoptată la Palermo, în anul 2000, Directivele relevante ale Uniunii Europene privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și Convenția Consiliului Europei privind spălarea, depistarea, blocarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni, adoptată la Varșovia, în anul 2005. Rapoartele de evaluare furnizează recomandări detaliate privind modul de îmbunătățire a eficienței sistemului național de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și a capacității statelor de a coopera la nivel internațional în acest domeniu.

Membrii Comitetului aleg pentru o perioada de 2 ani Președintele și Vicepreședintele, care împreuna cu alți trei membrii selectați formează Biroul. Acesta pregătește activitatea Comitetului. Comitetul este asistat de către un Secretariat din cadrul Consiliului Europei.

MONEYVAL are 28 membrii permanenți, printre care și România, doi membrii temporari și observatori. Oficiul activează în cadrul MONEYVAL, atât prin contribuțiile sale în cadrul Reuniunilor Plenare, prin participarea experților români propuși că evaluatori în cadrul unor misiuni de evaluare (ex: evaluarea Bulgariei, Republicii Moldova, Andorei, Albaniei, Lituaniei, Federației Ruse, Muntenegrului, Azerbaidjanului), cât și prin participarea la diverse grupuri de lucru (ex. grupul de lucru pe tipologii al Moneyval).

În calitate de membri ai Comitetului Moneyval, reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor participa și la întâlnirile organizate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF).

Comitetul MONEYVAL
bottom of page