top of page
ESMA

Ghidul MAR referitor la persoanele carora le estea adresata sondarea de piata
Ghidul cuprinde factorii, masurile factorii, masurile si evidentele pe care trebuie sa le aibă in vedere si sa le aplice persoanele carora le este adresata sondarea de piata in temeiul articolului 11 alineatul (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. [detalii]

 

 

A fost publicat, spre consultare publica, proiectul de GHID ESMA si EBA privind evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie
Ghidul comun se va aplica autoritatilor competente, institutiilor de credit si firmelor de investitii.Consultarea publica se inchide la 28 ianuarie 2017 si se asteapta ca autoritatile competente sa implementeze Ghidul incepand cu jumatatea anului 2017.[detalii]

 

 

Ghidul MAR referitor la amanarea publicarii informatiilor privilegiate
Ghidul furnizeaza o lista indicativa si ne-exhaustiva a intereselor legitime ale emitentilor care ar putea fi prejudiciati de publicarea imediata a informatiei privilegiate si a situatiilor in care amanarea publicarii ar putea sa induca in eroare publicul. [detalii]

 

 

Ghidul ESMA privind raportarea tranzactiilor, mentinerea inregistrarilor privind tranzactiile si sincronizarea ceasurilor conform MiFID II [detalii]

 

 

Ghidul privind practicile de vanzare incrucisata
Ghidul se aplică în ceea ce privește practicile de vânzare încrucișată în sensul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) punctul 42 din Directiva MiFID II. În special, ghidul se aplică în ceea ce privește oferirea unui serviciu de investiții împreună cu un alt serviciu sau produs ca parte a unui pachet sau pentru a condiționa o înțelegere sau un pachet.[detalii]

 

 

Ghid ESMA privind titluri de creanță și depozite structurate complexe
Ghidul se aplica in legatura cu articolul 25 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE (MiFID II). Scopul ghidului este de a defini criteriile pentru evaluarea (i) titlurilor de creanță care încorporează o structură care face dificilă înțelegerea de către client a riscurilor implicate și (ii) a depozitelor structurate care încorporează o structură care face dificilă înțelegerea de către client a riscului legat de rentabilitate sau a costurilor renunțării la produs înainte de scadență.[detalii]

 

 

ANUNT privind publicarea de catre ESMA
a patru rapoarte cuprinzand concluziile cu privire la modalitatea in care prevederile Regulamentului UE nr. 648/2012 au fost aplicate de la data emiterii acestuia, precum si recomandarile cu privire la aspectele care ar trebui luate in considerare de catre Comisia Europeana in procesul de revizuire a EMIR. Trei dintre cele trei rapoarte au fost elaborate ca urmare a cerintei impuse de art. 85 din EMIR si acopera problematica contrapartilor nefinanciare, problemele privind prociclicitatea si cele privind segregare si portabilitatea in cazul unei CCP. Cel de-al patrulea document intocmit cuprinde raspunsul ESMA catre Comisia Europeana cu privire la problematicile ce ar trebui abordate in procesul de revizuire al EMIR cu privire la obligatia de compensare, procedura de recunoastere a CCP-urile din state nemembre, precum si cu privire la supravegherea si controlul registrelor de tranzactii. [detalii]

 

 

Anunt privind publicarea de catre ESMA a materialelor consultative Consultation Paper on Technical Advice si Discussion Paper on draft RTS/ITS
In data de 22 mai 2014 a fost lansat procesul de consultare publica pentru implementarea Directivei privind instrumentele financiare si pietele (MiFID II) si a Regulamentului aferent (MiFIR). MiFID II/MiFIR introduce schimbari ce vor avea un impact major asupra pietelor financare din Uniunea Europeana. Acestea includ cerințe de transparenta pentru o gama mai mare de clase de active, obligatia tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe bursa, cerinte pentru tranzacționarea pe baza de algoritmi sau cu frecventa ridicata si noi instrumente de supraveghere pentru derivatele pe marfuri. Va intari, totodata, protectia pentru investitorii de retail prin aplicarea de limite in utilizarea comisioanelor, introducerea de conditii pentru prestarea consultantei de investitii independente, cerinte organizationale mai stricte pentru distributia si crearea produselor, interventia pe produs (product intervention) si dezvăluirea costurilor si a comisioanelor. Pentru a se asigura ca pachetul MiFID II isi atinge obiectivele in practică, ESMA publica urmatoarele documente: - Consultation Paper on Technical Advice. - Discussion Paper on draft RTS/ITS.[detalii]

 

 

European Securites Market Authority (ESMA) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investitiilor in produse complexe.

[detalii]

 

 

Comisia Europeana a adoptat Standardele Tehnice de Reglementare (Regulatory technical standards - RTS)
cu privire la tipurile de administratori de fonduri de investitii alternative (AFIA) conform art. 4 (4) din Directiva privind administratorii de fonduri de investitii alternative (DAFIA).[detalii]

 

 

ANUNT
privind publicarea de catre ESMA a Ghidului privind aplicarea art.3 alin. (3) lit. d) şi a art. 24 alin. (1), (2) şi (4) din cadrul Directivei nr.2011/61/UE referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative (AFIA)[detalii]

 

 

ANUNT
referitor la adoptarea Regulamentului delegat al UE nr. 759/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 in ceea ce priveste cerintele in materie de informare pentru titlurile de imprumut convertibile si preschimbabile.[detalii]

 

 

Anunt privind publicarea de catre ESMA a Ghidurilor si recomandarilor ESMA privind acordurile scrise intre membrii colegiilor pentru contraparţi centrale (CPC)
In data de 03.10.2013, ESMA a publicat Ghidurile si recomandările privind acordurile scrise intre membrii colegiilor pentru contraparţi centrale (CPC), in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE). Ghidurile si recomandările definesc acordul scris pe care autoritatea nationala competenta a unei contraparti centrale trebuie sa il propuna ca parte a infiintarii de catre aceasta a unui colegiu in temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.[detalii]

 

 

ANUNT
Autoritatea de Supraveghere Financiara intentioneaza sa aplice prevederile Orientarilor si recomandarilor pentru instituirea unui sistem de evaluare coerenta, eficienta si eficace a acordurilor de interoperabilitate elaborate de ESMA in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR). [detalii]

 

 

ANUNT
Privind publicarea pe site-ul ESMA a unei consultari publice pe marginea Proiectelor standardelor tehnice privind contractele care au un efect direct, substantial si previzibil in Uniune si prevenirea eludarii prevederilor EMIR (Regulamentului (UE) nr. 648/2012)[detalii]

 

 

ANUNT
Privind publicarea pe site-ul ESMA a unei consultari publice pe marginea Obligatiei de compensare conform EMIR (Regulamentului (UE) nr. 648/2012)[detalii]

 

 

ANUNT
Privind publicarea pe site-ul ESMA a unei consultari publice vizand proiectele de standarde tehnice de reglementare referitoare la cerintele de informare pentru evaluarea achizitiilor si majorarii detinerilor in firmele de investitii [detalii]

 

 

Orientarile ESMA privind derogarile pentru activitatile de formator de piata si pentru operatiunile de pe piata primara. conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012
In conformitate cu art. 16 din Regulamentul CE nr. 1095/2010, ESMA a adoptat Orientarile privind derogarile pentru activitatile de formator de piata si pentru operatiunile de pe piata primara, conform Regulamentului (UE) nr. 236/2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit. ASF intentioneaza sa aplice prevederile acestor orientari, in ceea ce priveste actiunile admise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare din Romania.             [detalii]

 

 

Raportul final pe marginea Orientarilor privind notiunile cheie din DAFIA (ESMA/2013/592)
Orientarile prezentate in Anexa III a raportului au ca obiect asigurarea unitara, uniforma si consistenta a aplicarii conceptelor utilizate in definitia "FIA" de la art. 4(1) (a) din DAFIA oferind definitia fiecaruia dintre aceste concepte, respectiv: organism de plasament colectiv, atragere de capital, numar de investitori si politica de investitii definita. De asemenea, orientarile au ca obiect si clarificarea modului de abordare a problematicii fondurilor de investiiti compartimentate ale caror compartimente prezinta caracteristicile unui FIA.[detalii]

 

 

ANUNT - privind publicarea de catre ESMA a unei consultari publice
ANUNT - privind publicarea de catre ESMA a unei consultari publice referitoare la taxele pentru infiintarea Registrelor Centrale de Tranzactii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii (EMIR)[detalii]

 

 

Anunt privind publicarea de catre ESMA a Ghidului privind politicile si practicile de remunerare (Directiva privind pietele instrumentelor financiare, MiFID)
In data de 01.10.2013, ESMA a publicat Ghidul privind politicile si practicile de remunerare (Directiva privind pietele instrumentelor financiare, MiFID), in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE). Scopul ghidului este de a asigura punerea in aplicare, in mod unitar si imbunatatit, a cerintelor existente ale MiFID privind conflictele de interese si normele de conduita in domeniul remunerarii.[detalii]

 

 

ANUNT - Comisia Europeana adopta standarde tehnice privind EMIR
[detalii]

 

 

ANUNT publicarea de catre ESMA a documentului privind informatiile investitorilor
ANUNT privind publicarea de catre ESMA a documentului de intrebari si raspunsuri pe marginea documentului privind informatiile investitorilor (DICI)[detalii]

 

 

ANUNT aprobarea de catre Autoritatea Bancara Europeana a proiectelor de standarde tehnice
ANUNT privind aprobarea de catre Autoritatea Bancara Europeana a proiectelor de standarde tehnice referitoare la cerintele de capital aplicabile Contrapartilor Centrale (CCP)[detalii]

 

 

Comunicat de presa ESMA
Comunicat de presa ESMA - ESMA defineste standarde pentru instrumentele financiare extrabursiere si contrapartile centrale[detalii]

 

 

Anunt consultare publica lansata de EBA, EIOPA si ESMA
Cele trei autoritati europene de supraveghere, EBA (European Banking Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) ?i ESMA (European Securities and Markets Authority) au lansat în data de 14 mai 2012 o consultare publica pe marginea propunerii de raspuns la solicitarea de opinie privind revizuirea fundamentala a Directivei privind conglomeratele financiare, primita de catre Comitetul comun al Subcomitetului privind conglomeratele financiare (JCFC) al autoritatilor europene de supraveghere în aprilie 2011 din partea Comisiei Europene.[detalii]

 

 

Anunt consultare publica lansata de ESMA
Anunt privind consultarea publica lansata de ESMA referitoare la proiectele standardelor tehnice de reglementare si de implementare pe care ESMA trebuie sa le elaboreze conform Regulamentului UE privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii (EMIR).[detalii]

 

 

Anunt
Privind publicarea pe site-ul ESMA a unui document de consultare publica vizand sfaturile tehnice aferente Actelor Delegate in legatura cu Regulamentul privind vanzarile in lipsa si anumite aspecte ale swap-urilor pe riscul de credit. Scopul acestei consultari este de a identifica comentarii asupra sfaturilor tehnice pe care ESMA propune sa le ofere Comisiei Europene asupra unui numar de posibile acte delegate in legatura cu Regulamentul privind vanzarile in lipsa si anumite aspecte ale swap-urilor pe riscul de credit.[detalii]

 

 

Anunt
Privind publicarea pe site-ul ESMA a unui document de discutie pe marginea proiectelor standardelor tehnice privind reglementarea instrumentelor financiare derivate OTC, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii.  [detalii]

 

 

Comunicat de presa ESMA
ESMA propune un nou cadru de reglementare in vederea abordarii problemelor legate de functionarea OPCVM-urilor, in principal cele tranzactionabile (UCITS ETFs)                                                                                                                             [detalii]

 

 

ESMA consulta Europa cu privire la „empty voting”
Autoritatea Europeana pentru valori mobiliare si piete (ESMA), a lansat, la mijlocul lunii septembrie o consultare publica pe marginea documentului intitulat "Votul fara existenta unui interes economic".

Documentul contine exemple de situatii ce ar putea fi incadrabile in aceasta categorie, dar si o serie de intrebari legate de acest subiect. Scopul consultarii este acela de a colecta informatii cu privire la existenta si efectul unor asemenea practici.

Decizia lansarii acestei consultari publice a venit ca urmare a discutiilor din ultimii ani referitoare la crearea unei reglementari in domeniu. Si aceasta, pentru ca instrumentele derivate si strategiile de tranzactionare utilizate in pietele de actiuni au facut posibila decuplarea interesului economic legat de acele actiuni de interesul de vot. Ori utilizarea acestui tip de vot ar putea crea un conflict de interese in interiorul companiei, prin posibilitatea de exercitare a influentei asupra unei companii in absenta unui interes economic.

Eventualele contributii pot fi transmise on-line pana la data de 25 noiembrie 2011, prin accesarea paginii de internet a ESMA (www.esma.europa.eu ), sectiunea Consultari ("Consultations"). Toate contributiile primite de ESMA vor fi publicate ulterior incheierii perioadei aferente consultarii publice, cu exceptia celor pentru care s-a specificat faptul ca sunt informatii

 

 

ESMA a publicat opinia tehnica cu privire la o serie de acte delegate referitoare la Directiva Prospectului asa cum a fost aceasta amendata de Directiva 2010/73/EU
La 25 ianuarie 2011 Comisia Europeana a solicitat ESMA o pozitie tehnica cu privire la amendamentele aduse Directivei Prospectului. In urma consultarii publice, ESMA a publicat raportul sau final, transmis si Comisiei Euroepene.detalii]

 

 

ESMA a publicat lista actualizata a masurilor adoptate de autoritatile competente cu privire la vanzarile in lipsa
Lista cuprinde masurile recent adoptate de Franta, Grecia, Italia si Spania. Lista si deciziile fiecarei autoritati nationale competente, poate fi gasita la[detalii]

 

 

Anunt
referitor la adoptarea Regulamentului delegat al UE nr. 759/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește cerințele în materie de informare pentru titlurile de împrumut convertibile și preschimbabile.[detalii]

 

 

Anunt
privind publicarea de către ESMA a Ghidului privind aplicarea art.3 alin. (3) lit. d) şi a art. 24 alin. (1), (2) şi (4) din cadrul Directivei nr.2011/61/UE referitoare la administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) [detalii]

bottom of page