top of page

IMPORTANT

Cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singură dată, la proximul examen cu aceeași tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresată conducerii Asociației Brokerilor, depusă în termen de 15 zile de la dată la care s-a desfășurat examenul.

Cursanții declarați respinși la examenul de absolvire au dreptul o singură dată la reexaminare fără plata unei taxe suplimentare.

Cursanții declarați respinși și la a 2-a examinare vor repetă cursul, solicitând înscrierea pentru participare la curs, cu o altă serie, în vederea unei alte examinări.

Cererea de înscriere la reexaminare se va depune / transmite Asociației Brokerilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei de susținere a examenului.

În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregătire profesională pentru piața de capital trebuie să transmită A.S.F. o cerere de eliberare a atestatului profesional, însotita de următoarele documente:

  1. certificatul de absolvire a cursului eliberat de Asociația Brokerilor, în copie;

  2. actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

  3. dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului prevăzut în anexă la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile C.N.V.M, cu modificările ulterioare.

 

A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor.

A.S.F. nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul prevăzut, respectiv de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire (eliberarea certificatului de absolvire se face în termen de 30 de zile de la promovarea examenului), în vederea obținerii atestatului profesional, persoană respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piață de capital și să promoveze examenul aferent acestuia.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de         Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..

Cerere înscriere examen

bottom of page