De la crearea sa FATF a depus eforturi pentru adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor menite să contracareze folosirea sistemului financiar de către infractori. FATF a stabilit o serie de recomandări în 1990, revizuite atât în 1996, cât și în 2003 menite să asigure și să stabilească cadrul de baza pentru acțiunile de combatere a spălării banilor.

Financial Action Task Force FATF are ca principale atribuții următoarele:

  • monitorizează progresele înregistrate de membri săi în punerea în aplicare a măsurilor necesare prevenirii spălării banilor și a tehnicilor de finanțare a terorismului și de asemenea, a măsurilor de contracarare a acestor activități;

  • promovează adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor adecvate la nivel global;

  • colaborează cu alte organisme internaționale implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

 

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF

 

Important!

Toate plățile de tarife către Asociația Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere în acest cont:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, 
Banca Comercială Română - Agenția WTC, 
Beneficiar: Asociația Brokerilor, 
Cod fiscal: 8313194 

Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.