top of page

Înscrierea la programele de formare profesională inițială

Condiții pentru înscriere:

Persoanele fizice se pot înscrie la un program de formare/pregătire și perfecționare profesională organizat de Asociația Brokerilor dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 

a) să fie în vârstă de cel puțin 18 ani și să aibă capacitate de exercițiu deplină;

b) să aibă studii superioare finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă. Pentru înscrierea la programele pentru personalul care oferă informații clienților, sunt necesare doar studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat

Documente necesare înscrierii:

Pentru înscriere, va rugăm să completați și să ne transmiteți prin e-mail, la: secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la fax: 021 3179934:


Înscrierile se vor face în ordinea depunerii dosarelor pana la epuizarea locurilor.

Reexaminari in vederea autorizarilor
bottom of page