top of page
noua_lege_a_pietei_de_capital_articol.jp

DESPRE SEMINAR

Apariția Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare asigura cadrul legal privind transpunerea în legislația națională a Directivei 2014/65/UE - MiFID ÎI, precum și a Directivei delegate 2017/593/UE și a Directivei 2001/24/CE privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit.

Având în vedere că entitățile supuse cerințelor Legii nr. 126/2018 au la dispoziție 6 luni de la dată intrării în vigoare a acesteia (06 iulie 2018) pentru modificarea și/sau completarea procedurilor și normelor interne, astfel încât să se asigure concordanță cu prevederile legii, precum și faptul că, în această perioada, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și Banca Natioanal a României (B.N.R.) lucrează la emiterea legislației secundare aferente, se impune necesitatea continuării dialogului dintre cele două autorități și reprezentanții pieței de capital, pentru a facilita procesul de transpunere a prevederilor legale în practică.

Seminarul își propune să aducă în dezbatere, cu sprijinul specialiștilor A.S.F., B.N.R. și ai entităților active în domeniu, aspectele vizând:

 • Transpunerea cerințelor MiFID lI în legislația națională și competențele de supraveghere ale A.S.F. și B.N.R.;

 • Aspecte juridice ale anumitor prevederi ale noii Legi a pieței de capital;

 • Stadiul implementării Legii nr. 126/2018 în legislația secundară emisă de A.S.F./B.N.R și aplicarea dispozițiilor tranzitorii;

 • Cerințele privind locurile de tranzacționare și depozitarul central;

 • Instrumente financiare noi - certificatele de emisii carbon

   ORGANIZATORI

Noua Lege a pietei de capital - oportunitati si provocari

Evenimentul este organizat de:

ab.png

09.30 – 10.00

Inregistrarea participantilor

Deschiderea seminarului – cuvant de bun-venit

10.00 – 10.10

Dan Paul – Presedinte, Asociatia Brokerilor

Transpunerea Directivei MiFID II in Romania prin Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
Competente de supraveghere ale A.S.F. si B.N.R.

10.10 – 10.50

Mircea Ursache – Vicepresedinte, A.S.F.

Alexandru Dobrev – Sef serviciu, Directia Monitorizare a Infrastructurilor Pietei Financiare si a Platilor, B.N.R.

Claudiu Negrea – Expert, B.N.R.

Adrian Tanase – Director General, B.V.B

Aplicarea dispozitiilor tranzitorii:

13.45 – 14.15

 1. Autorizarea/notificarea modificarilor / completarilor la documentele de autorizarea si inscriere in Registrul A.S.F. ale S.S.I.F. si institutiilor de credit;

 2. Modificarea si completarea procedurilor si normelor interne ale entitatilor supravegheate si reglementate;

 3. Emiterea de noi acte individuale pentru entitatile supravegheate si reglementate privind organizarea, membrii organului de conducere si functiile cheie;

 4. Noile reglementari privind forma si continutul contractului de intermediere in cazul vanzarii printr-o tranzactie unica a detinerilor provenite din PPM;

14.15 – 14.30

Sesiune Q&A

Cerinte privind locurile de tranzactionare si depozitarul central

14.30 – 15.00

 1. Adrian Lixandru – Director Juridic, Depozitarul Central

 2. Lavinia David – Director, Departament Operatiuni, Bursa de Valori Bucuresti – B.V.B.

Includerea certificatelor de emisii CO2 in categoria instrumentelor financiare – implicatii si oportunitati

15.00 – 15.20

 1. Dr. Casiana Fometescu, CarbonExpert.ro

 2. Consultant Independent CO2, Asociatia Romana a Carbonului, Presedinte

15.20 – 15.30

Sesiune Q&A

Aspecte juridice ale aplicarii noii Legi a pietei de capital

10.50 – 11.30

 1. Prevederi noi privind administrarea speciala, lichidarea si insolventa unor entitati reglementate si supravegheate;

 2. Exercitarea competentelor A.S.F.;

Prof. Univ. Dr. Gheorghe Piperea - Partener Fondator, Piperea si Asociatii

Alexandru Serban Ratoi – Avocat Asociat, Piperea si Asociatii

Iulia Golgojan – Avocat, Piperea si Asociatii

10.50 – 11.30

Sesiune Q&A

Stadiul implementarii Legii nr. 126/2018 in legislatia secundara emisa de A.S.F./B.N.R.

11.45 – 12.45

 1. Programul implementarii cerintelor legii in legislatia secundara;

 2. Aplicarea noile cerinte privind evaluarea cunostintelor si competentelor personalului care ofera servicii relevante si privind autorizarea/inregistrarea acestuia;

 3. Supravegherea tranzactiilor OTC cu actiuni;

 4. Implementarea cerintelor privind guvernanta de produs si evaluarea caracterului adecvat;

Florentina Boboc – Director, Directia Reglementare – Autorizare, A.S.F.

Anca Ioacara – Sef Serviciu, Directia Reglementare – Autorizare, A.S.F.

Alexandra Smedoiu – Vicepresedinte, CFA Society Romania

12.45 – 13.00

Sesiune Q&A

PREZENTARI A.S.F.

PUBLIC TINTA

Evenimentul este destinat: intermediarilor din piata de capital, agentilor delegati ai acestora, consultantilor de investitii, distribuitorilor de fonduri de investitii, institutiilor de credit care vand depozite structurate, operatorului de piata, depozitarului central, intermediarilor pe pietele certificatelor de emisii CO2, investitorilor si asociatiilor de investitori, emitentilor, caselor de avocatura, firmelor de consultanta, asociatiilor profesionale din domeniu.

bottom of page