top of page

REGULAMENT nr. 3/2020 pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgență generate de răspândirea COVID-19 [detalii]

ESMA solicită deținătorilor de poziții scurte să raporteze dacă pozițiile ating sau depășesc 0,1%

 Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a emis o decizie prin care s-a solicitat temporar deținătorilor de poziții scurte nete în raport cu acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată a Uniunii Europene (UE) să notifice autoritatea competentă națională relevantă (ANC) dacă poziția atinge sau depășește 0,1 % din capitalul social emis după intrarea în vigoare a deciziei.

REGULAMENT nr.1/ 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață [detalii]

REGULAMENT 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și  a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  [detalii]

REGULAMENTUL A.S.F./B.N.R. nr. 12/3/2019   pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit [detalii]

REGULAMENT nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare [detalii]

REGULAMENT  nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară [detalii]

 

REGULAMENT nr. 4/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului ASF nr. 44/2013
In vigoare de la 03 aprilie 2019. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 03 aprilie 2019.[detalii]

REGULAMENTUL nr. 7/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile ASF. [detalii]

REGULAMENT 14/7/2018 privind prestarea de servicii si activitati de investitii in numele societatilor de servicii de investitii financiare si al institutiilor de credit
A fost publicat în MO nr. 10/04.01.2019
și a intrat în vigoare la data publicării.  [detalii]

REGULAMENT nr. 13/2018 privind locurile de tranzactionare
Publicat în Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr. 12/ 2018 privind punerea in aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 (PRIIP)
In vigoare de la 31 octombrie 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 31 octombrie 2018.[detalii]

Regulament nr. 11/ 2018 privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare
A intrat în vigoare la data public
ării în Monitorul Oficial. Publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 9 octombrie 2018.[detalii]

REGULAMENT nr.10/4/2018
Privind protejarea instrumentelor financiare
și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanta a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare. Publicat în M.O. partea I, nr. 708/14.aug.2018.[detalii]

Legea nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare
În vigoare de la 06 iulie 2018. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 26 iunie 2018.[detalii]

REGULAMENT nr. 6 /2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr. 575/2013
A fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 13 iunie 2018. [detalii]

REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial,Partea I nr. 478 din 11 iunie 2018.  [detalii]

REGULAMENT nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de ASF in baza Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 74/2015   [detalii]

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
In Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
și operațiuni de piața.  [detalii]

Noutati acte normative
bottom of page