top of page

Politica de confidentialitate a Asociatiei Brokerilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Introducere

Asociatia Brokerilor, persoana juridica de drept privat, este o organizatie profesionala si patronala, neguvernamentala, independenta, non-profit, ce functioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Statutului acesteia.

 

www.asociatiabrokerilor.ro este site-ul furnizat de catre Asociatia Brokerilor.

 

Prezenta politica cu privire la colectarea si prelucrarea datelor personale explica modul in care Asociatia Brokerilor protejaza informatiile vizitatorilor colectate prin intermediul acestui site web, precum si prin alte mijloace exemplificate mai jos.

 

Folosirea/navigarea pe site-ul www.asociatiabrokerilor.ro reprezinta acceptul prezentei politici care guverneaza relatia dintre utilizator si Asociatia Brokerilor.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Asociatia Brokerilor respecta dreptul la viata privata al persoanelor care viziteaza Site-ul si care ne contacteaza pe cale electronica/telefon/fax. Atunci cand interactionati cu noi, exista posibilitatea sa ne furnizati informatii care sa ne ajute sa va identificam (spre exemplu, nume/prenume, e-mail, numar de telefon). De asemenea, anumite informatii care ne ajuta sa va identificam sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor Asociatiei Brokerilor in calitate de organism de formare profesionala autorizat de catre A.S.F., respectiv obligatiile de raportare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, caurmare a participarii dumneavoastra la cursurile / sesiunile de formare profesionala continua organizate de Asociatia Brokerilor, dar si in vederea transmiterii unor informari privind noutatile legislative si de alta natura din piata de capital, precum si a invitatiilor de participare la seminarii / conferinte si alte evenimente, sub forma unor newslettere. De asemenea, Asociatia Brokerilor colecteaza unele informatii referitoare la colaboratorii si angajatii sai, conform legii. Toate aceste informatii sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politica respecta dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”).

3. Contact:

Daca aveti orice intrebari cu privire la aceasta Politica cu privire la colectarea si prelucrarea datelor personale, in timp ce utilizati acest site web, va rugam sa le adresati la secretariat@asociatiabrokerilor.ro si / sau la tel. 021.317.99.33 / 35, fax. 021.317.99.34.

4. Limitarea raspunderii:

Vizitatorii si utilizatorii acestui Site accepta si sunt de acord sa foloseasca informatiile pe propriul lor risc. Utilizatorul accepta in mod expres ca Asociatia Brokerilor nu va fi tinuta responsabila pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale rezultate din utilizarea informatiilor de pe Site sau orice alt aspect in legatura cu acest Site. Asociatia Brokerilor nu va fi responsabila pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site. Continutul acestui Site are caracter informativ.

 

5. Cum colectam datele personale:

Va informam ca sunteti liber(a) sa decideti daca sa ne furnizati aceste date personale. Cu toate acestea, daca decideti sa nu furnizati astfel de date, este posibil ca desfasurarea raporturilor contractuale sa nu fie posibila sau sa nu puteti accesa anumite continuturi disponibile pe website-ul nostru. Datele dumneavostra cu caracter personal sunt colectate in mod voluntar si direct de la dumneavoastra, prin urmatoarele modalitati: telefonic, pe email, fax sau prin prezentarea dumneavostra la sediul nostru, completarea formularelor de inregistrare online, completarea formularelor de participare la cursurile / programele de formare profesionala / formare profesionala continua autorizate de A.S.F., prin inregistrarea la diferite evenimente organizate de Asociatia Brokerilor (seminarii, conferinte, Gala premiilor pietei de capital, dezbateri publice, etc.), prin transmiterea aplicatiei / CV-ului pentru angajare pe posturile vacante din cadrul societatii. In mod auxiliar indirect, colectam si date personale ale dumneavoastra care sunt disponibile pe web-site-uri de recrutare, pe care candidatii s-au inscris in mod voluntar; din relatiile contractuale cu membri, sponsori, furnizori de servicii / produse, clientii nostri sau din alte surse, cum ar fi: registre publice, precum Registrul Comertului, Registrul public A.S.F., stiri, articole, liste publice de sanctiuni; Site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care va logati sau va inregistrati pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook sau in vederea inscrierii la cursurile online, noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra / datele personale furnizate la inregistrare.

 

6. Ce categorii de date cu caracter personal colectam:

In general, putem colecta urmatoarele tipuri de informatii personale pe care ni le furnizati sau le primim de la parti terte, conform punctului 5 de mai sus: 

• date de identificare, cum ar fi numele, prenumele; CNP-ul sau alt element unic de identificare similar; sexul; data nasterii, locul nasterii, cetatenie / nationalitate, adresa (resedinta/domiciliu) completa, serie, numar act de identitate / pasaport, data eliberarii / expirarii / entitatea emitenta pentru act identitate / pasaport, datele de contact - numarul de telefon/fax (privat si profesional), e-mail (privat si profesional);

• calitatea de rezident / nerezident;

• fotografia;

• diplome studii;

• profesia, functia si pozitia;

• semnatura;

• informatii privind condamnarile pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni de natura economica (daca este cazul);

• calitatea de persoana expusa politic (daca este cazul);  alte date pentru procedura AML / KYC (daca este cazul);

• numar cont bancar, valuta, banca, sucursala, localitate;  comunicari, inclusiv e-mailuri, apeluri telefonice si scrisori;

• user si parole clienti, IP;

• notele obtinute la examinarile din cadrul programelor de formare profesionala autorizate de ASF.

7. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Legislatia privind protectia datelor prevede ca ne este permis sa folosim informatiile personale (inclusiv schimbul de informatii cu terte parti) in cazul in care avem un temei legal pentru a face acest lucru. Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legale:

• Contract:

Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini un contract pe care il avem cu dumneavoastra;  Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat dat de catre dumneavoastra in momentul in care ne furnizati datele respective;

• Interes legitim:

Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii. Interesul legitim poate consta in pentru asigurarea participarii si desfasurarii in bune conditii a programelor de formare profesionala / cursurilor/webinariilor on-line; Interesul nostru legitim este atunci cand avem un motiv comercial pentru a folosi informatiile. In vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei Brokerilor, putem prelucra date cu caracter personal ale angajatilor membrilor acesteia. De asemenea, interesul legitim poate fi reprezentat de alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei Brokerilor de catre membrii acesteia, in cadrul Adunarii Generale, ocazie cu care colectam si transmitem acestora informatii despre candidati. Cu toate acestea, trebuie sa existe o abordare justa a ceea ce este bine si cel mai potrivit pentru dumneavoastra

• Obligatie legala:

Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin Asociatiei Brokerilor, in special cele legate de colectarea informatiilor despre participantii la programele de formare profesionala autorizate de ASF si raportarea acestora catre ASF, conform reglementarilor ASF, precum si a celor privind cu cunoasterea clientelei si combaterea spalarii banilor.

8. Scopul colectarii / prelucrarii datelor cu caracter personal:

Colectarea datelor dumneavostra personale este strict limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile avute in vedere de catre Asociatia Brokerilor si se va limita strict la aceste scopuri:

• inscrierea la programele de formare profesionala autorizate, inscrierea la cursurile / webinariile on-line;

raportarea la A.S.F. a participantilor la programele de formare profesionala autorizate / examenele aferente;

activitati desfasurate ca parte din procedurile pentru cunoasterea clientelei, precum si pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor (unde este cazul);

trimiterea de invitatii si inregistrarea invitatilor la evenimentele organizate de Asociatia Brokerilor;

alegerea membrilor Consiliului Director al Asociatiei Brokerilor;

administrarea, intretinerea si asigurarea securitatii sistemelor informationale precum si a website-ului Asocitiei Brokerilor;

autentificarea utilizatorilor site-ului Asocitiei Brokerilor;

cautarea de candidati pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Asociatiei Brokerilor;

prelucrarea solicitarilor, formularea de raspunsuri la solicitarile persoanelor fizice;

indeplinirea obligatiilor pe care Asociatia Brokerilor si le-a asumat prin incheierea diferitelor contracte, sau a obligatiilor legale.

9. Transferul datelor catre terte parti:

Asociatia Brokerilor nu transmite informatii personale unor terte parti, exceptand situatiile in care acest lucru se cere sau este astfel permis prin lege si este necesar pentru nevoile legitime profesionale sau pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra. Conform cerintelor legale, transmitem catre ASF informatiile participantilor la programele de formare profesionala autorizate de ASF. Veti fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dumneavostra personale catre orice destinatar din afara Asociatiei Brokerilor (fie persoana de drept privat, fizica sau juridica, autoritate publica sau orice alt organism), cu exceptia situatiilor mentionate anterior sau cand un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazut(a) in mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national

10. Drepturile persoanelor vizate:

In conformitate cu dispozitiile GDPR, in calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces, adica de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii;

 • categoriile de date cu caracter personal vizate;

 • destinatarii carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate;

 • perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada (daca este cazul);

 • existenta dreptului de a solicita Asociatiei Brokerilor rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

 • existenta dreptului de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);

 • in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora.

• ​Dreptul la rectificare, adica dreptul de a obtine de la Asociatia Brokerilor, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc.

• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adica dreptul de a obtine din partea Asociatiei Brokerilor stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • dumneavoastra va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 • dumneavoastra va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau dumneavoastra va opuneti prelucrarii;

 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Asociatiei Brokerilor in temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla Asociatia.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii, atunci cand:

 • dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pentru perioada in care Asociatia Brokerilor verifica exactitatea datelor;

 • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

 • Asociatia Brokerilor nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

 • dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

• Dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Asociatiei Brokerilor intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Asociatiei Brokerilor, in cazul in care: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;

•  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice in privinta dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

•  Dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea efectiva a acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la nr. fax. 021.317.99.34 sau la sediul Asociatiei Brokerilor din Bucuresti, Str. Povernei nr. 15-17, et.1, ap.1, Sector 1, Romania. Sau, pentru exercitarea dreptului de a va adresa justitiei, instantelor de judecata competente

11. Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal?

Vom pastra informatiile dumneavoastra personale care fac obiectul prezentei Politici atat timp cat este necesar pentru a indeplini scopurile pentru care au fost colectate datele, in functie de baza legala in care au fost obtinute aceste date si/sau daca exista obligatii juridice/reglementari aditionale care ne imputernicesc sa retinem informatiile personale. Vom distruge datele cu caracter personal atunci cand acestea nu vor mai corespunde scopului prelucrarii, oferind garantii cu privire la securitatea acestui proces.

 

12. Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor. De asemnea, putem recurge la tehnici de pseudonimizare si anonimizare a datelor in scopul protejarii acestora. In situatia in care persoanele vizate se logheaza in contul creat pe site-ul nostru, acestea au obligatia de a pastra confidentiale atat numele contului de utilizator, cat si parola acestuia

bottom of page