top of page

Seminar "Promovarea guvernanței corporative și a responsabilității sociale în investiții"
14 octombrie 2011
Hotel Continental, Timișoara

Asociația Brokerilor a organizat în dată de 14 octombrie, la Timișoara, seminarul cu tema: "Promovarea guvernanței corporative și a responsabilității sociale în investiții".
Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului "Îmbunatatirea aptitudinilor antreprenoriale pentru angajații din domeniul valorilor mobiliare", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013- Investește în Oameni".

Timisoara1.jpg

Seminarul a adus în prim plan modul în care se administrează și funcționează uzual o companie și modul în care ar trebui administrată această aplicând metodele guvernanței corporative.
Deși guvernanță corporativă are aplicare universală, ea aplicându-se atât societăților listate, cât și celor nelistate, o atenție specială se acordă societăților cotate la bursă, deoarece pentru acestea există reguli suplimentare, care trebuie respectate și care sunt generate de imperativul protecției investitorilor.

În cadrul evenimentului au fost prezentate preocupările europene recente în materia guvernanței corporative, cum ar fi: votul fără interes economic,distincție clară între atribuțiile președintelui și ale directorului general, componentă consiliului de administrație/directoratului/consiliului de supraveghere, evaluare externă, managementul riscului, proxy advisors, identificarea acționarilor, promovarea programelor de recompensare a salariaților, verificarea raportărilor privind guvernanță corporativă.

Timisoara2.jpg
Promovarea guvernantei corporative si a responsabilitatii sociale in investitii
bottom of page