top of page
Sanctiunile OSCE

Sancțiunile OSCE


Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa își desfășoară activitatea în baza principiilor Actului Final de la Helsinki (1975) și Cartei de la Paris pentru o nouă Europa (1990) care promovează rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor si dezarmarea părților implicate în aceste conflicte.


În punerea în aplicare a acestui mandat general, organele politice ale organizației pot decide, prin hotarâri cu valoare politică, să recomande statelor instituirea de sancțiuni pentru a determina statele implicate în conflicte pe continentul european să le soluționeze prin mijloace pașnice.

Asociația Brokerilor întreține acest website pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile referitoare la sancțiunile internaționale, precum și la cele ale listelor de sancțiuni internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piață de capital al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.Scopul nostru este acela de a prezenta autoritățile compentente în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional și de a crea o interfață de căutare a informațiilor legate de sancțiunile internaționale.Cu toate acestea, Asociația Brokerilor nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile preluate de la aceste autorități în cadrul websiteului.

bottom of page