top of page

Sancțiunile UE

Cu titlu general, la nivelul Uniunii Europene sancțiunile, denumite și măsuri restrictive, sunt stabilite în cadrul Politicii externe și de Securitate Comune, conform obiectivelor prevăzute în Titlul V al Tratatului de Nișă privind Uniunea Europeană, în special art. 11. Măsurile restrictive pot fi impuse de UE fie pentru punerea în aplicarea în ordinea juridică comunitară a sancțiunilor decise de   Consiliul de Securitate al ONU, fie că măsuri autonome ale UE. Scopul adoptării măsurilor restrictive autonome ale UE este de a determina schimbări în activitățile sau politicile care privesc încalcari ale dreptului internațional sau ale drepturilor omului, precum și politici care nu respectă statul de drept și principiile democratice.


La nivelul Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene decide aplicarea sancțiunilor internaționale (măsuri restrictive) în cadrul Politicii Externe de Securitate Comune (PESC), în atingerea obiectivelor prevăzute la art. 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE, versiunea consolidată).


Conform art. 307 coroborat cu art. 11 și 15 din TUE, Uniunea Europeană preia integral în ordinea juridică comunitară sancțiunile stabilite de Consiliul de Securitate al ONU în baza cap. VII din Carta ONU. Uniunea Europeană poate adopta și măsuri sancționatorii autonome, în completarea celor onusiene sau independent de acestea, conform art. 60, 301 și 308 din TUE.


Sancțiunile Consiliului Uniunii Europene impuse prin Poziții Comune și detaliate prin Decizii și Regulamente sunt obligatorii pentru statele membre care trebuie să creeze cadrul juridic și instituțional pentru implementarea eficientă a acestora.


Regimurile sancționatorii ale UE se aplică atât în contextul luptei împotriva terorismului cât și pentru corectarea conduitei neconforme a elitelor conducătoare a unor țări.

Asociația Brokerilor întreține acest website pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile referitoare la sancțiunile internaționale, precum și la cele ale listelor de sancțiuni internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piață de capital al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.Scopul nostru este acela de a prezenta autoritățile compentente în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional și de a crea o interfață de căutare a informațiilor legate de sancțiunile internaționale.Cu toate acestea, Asociația Brokerilor nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile preluate de la aceste autorități în cadrul websiteului.

Sanctiunile UE
bottom of page