Reexaminari in vederea autorizărilor - pentru cursurile de de personal al compartimentului de control intern si administrator de risc

Cursanții care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singură dată, la proximul examen cu aceeași tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresată conducerii Asociației Brokerilor, depusă în termen de 15 zile de la dată la care s-a desfășurat examenul.


Cursanții declarați respinși la examenul de absolvire au dreptul o singură dată la reexaminare fără plata unei taxe suplimentare.


Cursanții declarații respinși și la a 2-a examinare vor repetă cursul, solicit�nd înscrierea pentru participare la curs, cu o altă serie, în vederea unei alte examinări.

Cererea de înscriere la reexaminare se va depune / transmite Asociației Brokerilor cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea datei de susținere a examenului.

 

Important!

Toate plățile de tarife către Asociația Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere în acest cont:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, 
Banca Comercială Română - Agenția WTC, 
Beneficiar: Asociația Brokerilor, 
Cod fiscal: 8313194 

Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.