top of page

 Eliberarea Certificatului de absolvire de către Asociația Brokerilor / Atestatului profesional de către A.S.F. pentru cursurile de Personal al Compartimentului Control Intern și Administrator de risc

Certificatele de absolvire aferente cursurilor vor fi eliberate de Asociația Brokerilor în termen de 30 de zile de la promovarea examenului. Acestea vor fi ridicate de la sediul Asociației Brokerilor.

În termen de 12 luni de la data eliberării certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de formare profesională pentru Personalul care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate sau pentru Administrator de Risc trebuie să transmită A.S.F. o cerere de eliberare a Atestatului profesional, însoțită de următoarele documente:

  • certificatul de absolvire a cursului eliberat de Asociația Brokerilor, în copie;

  • actul de identitate (B.I./C.I./pașaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

  • dovadă achitării în contul A.S.F. a tarifului prevăzut în anexă la Regulamentul C.N.V.M. nr.7/2006 privind veniturile C.N.V.M., cu modificările și completările ulterioare.

Eliberarea Certificatului de absolvire

A.S.F. va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor.

A.S.F. nu va elibera Atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul prevăzut, respectiv de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire. În vederea obținerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piață de capital și să promoveze examenul aferent acestuia.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu certifica prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..

bottom of page