Curs de autorizare pentru administratori de risc

Locație:
Str. Povernei nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, Cod postal: 010642.

Programare

Înscrierile

Pentru înscriere, va rugăm să completați și să ne transmiteți prin e-mail, la: secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la fax: 021 3179934:

 

Tarif

  • Membrii Asociației Brokerilor: 800 lei/persoană - include participare, taxa de examinare, suportul de curs și certificatul de absolvire

  • Non-membri: 1.300 lei/persoană -- include participare, taxa de examinare și suportul de curs

  • Eliberare certificate de absolvire non-membri - 37 lei

Modalitate de plată:

Plata se poate realiza numai prin transfer bancar sau depunere în cont, folosind următoarele date:

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA BROKERILOR
Str. Povernei, nr. 15-17, etaj 1,ap. 1, sector 1, București
CF 8313194
IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001
Banca Comercială Română - Agenția WTC,
(Specificați pe OP numele cursului și numele dumneavoastră)

Pentru confirmarea plății, va rugăm să ne transmiteți o copie de pe ordinul de plata la

e-mail:  secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la fax: 021 3179934:

Tematica
Orar

Important!

Toate plățile de tarife către Asociația Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere în acest cont:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001, 
Banca Comercială Română - Agenția WTC, 
Beneficiar: Asociația Brokerilor, 
Cod fiscal: 8313194 

Copyright 2006 - 2020 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.