Iți dorești o carieră în domeniul administrării riscului în piața de capital?

Profesioniștii din piața de capital din România vor fi lectorii tăi în cadrul programelor de formare inițială pentru funcția cheie de adiministrator de risc, organizate de către Asociația Brokerilor.

 

Ce entități din piața de capital au obligația de a avea o Funcție Cheie de Administrare a Riscului ?

 

 • societățile de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)

 • societățile de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative (S.A.I./A.F.I.A),

 • Depozitarului Central

 • operatorului de piață (Bursă de Valori București)

 • contrapărțile centrale

 

Ce este funcția cheie de administrare a riscurilor ?

 

Funcţie de administrare a riscurilor este independentă de funcţiile operaţionale și are suficientă autoritate, importanţă, resurse şi acces la organul de conducere.

 

Funcţia de administrare a riscurilor are următoarele atribuții:

 • trebuie să asigure că toate riscurile semnificative sunt identificate, măsurate şi raportate în mod corespunzător;

 • trebuie să fie implicată în mod activ la elaborarea strategiei entității privind administrarea riscurilor şi în toate deciziile privind administrarea riscurilor semnificative şi să poată oferi o imagine completă asupra întregii game de riscuri la care este expusă instituţia;

 • trebuie să poată raporta direct organului de conducere, în funcţia sa de supraveghere, independent de raportarea către conducerea superioară, să poată face sesizări şi să poată avertiza acest organ, atunci când este cazul, dacă au loc evoluţii specifice ale riscurilor care afectează sau ar putea să afecteze instituţia, fără a aduce atingere responsabilităţilor pe care le are organul de conducere în funcţiile sale de supraveghere şi/sau de conducere.

 

Asociația Brokerilor organizează programe de formare inițială (cursuri) pentru persoanele care doresc să ocupe funcția cheie de administrator de risc (vezi mai jos programarea cursurilor pentru anul în curs și tematică detaliată).

 

Programa cursurilor pentru administrator de risc acoperă 30 de ore de predare:

 

Pe parcursul orelor de curs, participanții pot aprofunda noțiuni despre:

 • prevederile legale privind administrarea riscurilor

 • tipuri de instrumente financiare; caracteristicile, riscul si particularitățile cheie ale acestora

 • evaluarea datelor care sunt relevante pentru produsele de investiții. diferența dintre scenariile de performanță trecută și cele de performanță viitoare - limitele de previzionare

 • funcționarea piețelor financiare și modul în care acestea afectează valoarea și cotația produselor de investiții

 • riscul de credit - credit risk

 • riscul de piață - market risk

 • evaluarea adecvării capitalului la riscuri

 • managementul riscului operațional

 

Certificarea absolvirii cursului:

 

După susținerea și promovarea examenului aferent pograului de formare inițială pentru administrator de risc, cursantul va primi un Certificat de absolvire a cursului în baza căruia A.S.F. eliberează un Atestat.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu certifica prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..

Programarea cursurilor pentru Funcția Cheie de Administrator de Risc:

 

Modalitate de plată:

Plata se poate realiza numai prin transfer bancar sau depunere în cont, folosind următoarele date:

BENEFICIAR: ASOCIAȚIA BROKERILOR
Str. Povernei, nr. 15-17, etaj 1,ap. 1, sector 1, București
CF 8313194
IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001
Banca Comercială Română - Agenția WTC,
(Specificați pe OP numele cursului și numele dumneavoastră)

Pentru confirmarea plății, va rugăm să ne transmiteți o copie de pe ordinul de plata la

e-mail:  secretariat@asociatiabrokerilor.ro sau la fax: 021 3179934:

Tematica
Orar

Inscriere