top of page

În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.8/11.03.2010 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și în scopul asigurării informării clienților cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile prevăzute la art.1 și care intră sub incidența prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, vor crea pe pagina de internet proprie o secțiune care va cuprinde cel puțin:

a) Declarațiile publice emise de 
Comitetul MONEYVAL;
b) Declarațiile publice emise de 
Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.);
c) Alerte referitoare la noutățile apărute în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului -- 
www.onpcsb.ro
d) Linkuri catre paginile de internet ale Grupului de Acțiune Financiara Internaționala (GAFI/F.A.T.F.) - (www.fatf-gafi.org), ale Comitetului MONEYVAL – (www.coe.int/moneyval) și ale Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) – (www.onpcsb.ro)

Romania

Asociația Brokerilor întreține acest website pentru a facilita accesul membrilor săi la informațiile referitoare la sancțiunile internaționale, precum și la cele ale listelor de sancțiuni internaționale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, de Uniunea Europeană, de alte organizații internaționale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piață de capital al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.Scopul nostru este acela de a prezenta autoritățile compentente în domeniu, atât la nivel național, cât și internațional și de a crea o interfață de căutare a informațiilor legate de sancțiunile internaționale.Cu toate acestea, Asociația Brokerilor nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile preluate de la aceste autorități în cadrul websiteului.

bottom of page