Reprezentarea membrilor
Comunicate de presa


Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei in piata de capital


[Arhiva noutati]

Email:
  


Participa la procesul de consultare privind MiFID II si MiFIR!

In data de 22 mai 2014, ESMA a lansat procesul de consultare publica pentru implementarea Directivei privind instrumentele financiare si pietele (MiFID II) si a Regulamentului aferent (MiFIR). MiFID II/MiFIR introduce schimbari ce vor avea un impact major asupra pietelor financare din Uniunea Europeana. Acestea includ cerinte de transparenta pentru o gama mai mare de clase de active, obligatia tranzactionarii instrumentelor financiare derivate pe bursa, cerinte pentru tranzactionarea pe baza de algoritmi sau cu frecventa ridicata si noi instrumente de supraveghere pentru derivatele pe marfuri. Va intari, totodata, protectia pentru investitorii de retail prin aplicarea de limite in utilizarea comisioanelor, introducerea de conditii pentru prestarea consultantei de investitii independente, cerinte organizationale mai stricte pentru distributia si crearea produselor, interventia pe produs (product intervention) si dezvaluirea costurilor si a comisioanelor.

ESMA publica urmatoarele documente:
Consultation Paper on Technical Advice
Discussion Paper on draft RTS/ITS

Formularele de raspuns la intrebarile ESMA (Consultation Paper si Discussion Paper) se completeaza de catre cei interesati si se incarca pe www.esma.europa.eu , pana la data de 1 august 2014.


  

Programare cursuri:
 • * Curs agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     7-11 iulie 2014
     4-8 august 2014
     8-12 septembrie 2014
     6-10 octombrie 2014

 • * Curs Personal al Compartimentului Control Intern:
     7-11 iulie 2014
     4-8 august 2014
     8-12 septembrie 2014
     6-10 octombrie 2014

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     16-20 iunie 2014
     14-18 iulie 2014
     18-22 august 2014
     15-19 septembrie 2014
     113-17 octombrie 2014

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Programele de training de elita, specifice domeniului pietei de capital, pot fi urmate atat in Romania cat si la Londra, prin intermediul parteneriatului pe care Asociatia Brokerilor l-a incheiat cu prestigiosul centru de formare Academy – London Stock Exchange Group
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
REGULAMENTUL DE PUNERE in aplicare al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Regulamentul a fost aprobat de Comisia Europeana in data de 16 aprilie a.c. si va intra in vigoare dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, preconizata la jumatatea lunii iunie. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 11/ 19.06.2014

privind stabilirea cerintelor prudentiale aplicabile S.A.I. care administreaza portofolii individuale de investitii, precum si modificarea si completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 10/16.06.2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Modifica Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu modificările si completarile ulterioare. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 9/16.06.2014 privind autorizarea si functionarea S.A.I., O.P.C.V.M. si depozitarilor O.P.C.V.M.

Stabileste norme cu privire la autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, denumite in continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., şi a depozitarilor O.P.C.V.M., in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor. [detalii]

DIRECTIVA 2014/59/UE a Parlamentului European si a Consiliului

de instituire a unui cadru pentru redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii si de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului si a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE si 2013/36/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 si (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European si ale Consiliului. Data publicării in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014. Directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termen limita impus statelor membre pentru a asigura transpunerea: Conform art. 130, alin (1), statele membre sunt obligate sa asigure aplicarea prevederilor directivei incepând cu 1 ianuarie 2015.In cuprinsul directivei, sunt expres stipulate datele de la care anumite cerinte si obligatii intra in vigoare. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului

privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei. Data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: 12.06.2014 Regulamentul intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aplicare: Conform art. 39, alin (2), regulamentul se aplica incepand cu 3 iulie 2016. Termenul este corelat cu termenul impus pentru Directiva 2014/57/UE. In cuprinsul regulamentului, sunt expres stipulate datele de la care se aplica anumite cerințe si obligatii. [detalii]

©Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne