Reprezentarea membrilor
Comunicate de presa


Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:  


  

Programare cursuri:
 • * Curs agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     06-10 aprilie 2015
     04-08 mai 2015
     08-12 iunie 2015

 • * Curs Personal al Compartimentului Control Intern:
     06-10 aprilie 2015
     04-08 mai 2015
     08-12 iunie 2015

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     25 mai – 29 mai 2015

 • * Curs de Agenti Delegati :
     11-15 mai 2015
     15-19 iunie 205

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Programele de training de elita, specifice domeniului pietei de capital, pot fi urmate atat in Romania cat si la Londra, prin intermediul parteneriatului pe care Asociatia Brokerilor l-a incheiat cu prestigiosul centru de formare Academy – London Stock Exchange Group
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
Asociatia Brokerilor solicita Ministerului Finantelor Publice completarea Legii nr. 70/2015

Asociatia Brokerilor a transmis Ministerului Finantelor Publice si Autoritatii de Supraveghere Financiara o solicitare pentru completarea prevederilor Legii nr. 70/2015 (pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata), prin includerea societatilor de servicii de investitii financiare in categoria entitatilor exceptate de la aplicarea masurilor pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar prevazute de Lege. [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/585 AL COMISIEI a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98/15.04.2015

Regulamentulcompleteaza Regulamentul(UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor de risc de marja. [detalii]

Asociatia Brokerilor a transmis Senatului observatiile sale la proiectul de lege privind Codul Fiscal

Avand in vedere ca proiectul de lege privind Codul Fiscal urmeaza sa intre in dezbaterea Comisiei de Buget, Finante, Activitate Bancara si Piata de Capital din cadrul Senatului Romaniei, Asociatia Brokerilor a transmis acesteia propuneri de amendare. [detalii]

REGULAMENT NR. 5/2015 privind listarea pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes a actiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania

Regulamentul stabileste norme aplicabile in situatia listarii pe o piata dintr-un stat membru, prin intermediul titlurilor de interes, a actiunilor admise la tranzacțtonare pe o piata reglementata din Romania, emise de o societate cu sediul in Romania. [detalii]

A fost publicata NORMA nr.6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de ASF

Norma stabileste cerintele la nivelul entitatilor autorizate/avizate, reglementate si/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., pentru identificarea, prevenirea si reducerea impactului potential negativ al riscurilor operationale generate de utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor la nivel de oameni, procese, sisteme si mediu extern, inclusiv de fapte ce tin de criminalitatea informatica. Norma a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.227 /03.04.2015. [detalii]

Regulament nr.3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în c

A fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015. [detalii]

©Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne