Reprezentarea membrilor
Comunicate de presa


Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:  


ALERTA – Autoritatea de Supraveghere Financiara

"Societatea AS INVEST si firmele care fac parte din grupul YOUTRADEFX nu sunt autorizate de ASF sa presteze servicii si activitati de investitii financiare.

In exercitiul atributiilor de autoritate de reglementare si supraveghere a operatiunilor derulate pe piata de capital, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) readuce in atentie investitorilor:

    - faptul ca societatea AS INVEST nu este autorizata sa presteze servicii si activitati de investitii financiare prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

   - platforma care poate fi accesata de pe site-ul www.youtradefx.com/ro nu este pusa la dispozitie de catre un intermediar autorizat si supravegheat de A.S.F.

Atragem atentia asupra faptului ca activitatea prestata de aceste entitati nu intra in sfera de supraveghere a ASF, iar clientii acestora nu beneficiaza de protectia Fondului de Compensare a Investitorilor."
IMPORTANT! A intrat in vigoare noul sistem de raportare, conform Regulamentului nr.16/2014

Incepand cu data 01 ianuarie 2015 a intrat in vigoare Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile ASF, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.899/11.12.2014.

In aceste conditii, situa?iile lunare/trimestriale se vor transmite de catre entitatile carora le revin aceste obligatii, incepand cu luna ianuarie 2015, pana la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, respectiv, pana la data de 15 a primei luni din trimestrul urmator celui pentru care se face raportarea, in format electronic (excel ?i pdf) la adresa de mail: raportari_taxe@asfromania.ro.

Regulamentul nr.16/2014 se aplica entitatilor autorizate, reglementate si/sau supravegheate de A.S.F., in conformitate cu prevederile legale incidente domeniului de exercitare a atributiilor, prevazute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012, precum si persoanelor fizice sii/sau juridice care solicita A.S.F. emiterea unui act individual si/sau pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane.

Prevederile Regulamentului 16/2014 nu se aplica Fondului de Garantare a Asiguratilor.  

Programare cursuri:
 • * Curs agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     06-10 aprilie 2015
     04-08 mai 2015
     08-12 iunie 2015

 • * Curs Personal al Compartimentului Control Intern:
     06-10 aprilie 2015
     04-08 mai 2015
     08-12 iunie 2015

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     25 mai – 29 mai 2015

 • * Curs de Agenti Delegati :
     11-15 mai 2015
     15-19 iunie 205

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Programele de training de elita, specifice domeniului pietei de capital, pot fi urmate atat in Romania cat si la Londra, prin intermediul parteneriatului pe care Asociatia Brokerilor l-a incheiat cu prestigiosul centru de formare Academy – London Stock Exchange Group
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
Ministerul Finantelor Publice promoveaza un proiect de lege care încalca drepturile actionarilor societatilor listate la bursa de valori.

Asociatia Brokerilor atrage atentia ca ultima varianta a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata de Ministerul Finantelor Publice pe website-ul propriu [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului

privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014 [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/62 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier [detalii]

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/63 AL COMISIEI din 21 octombrie 2014

de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției [detalii]

REGULAMENT ASF nr. 18/22.12.2014

pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr.2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 [detalii]

Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014

privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate [detalii]

©Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne