Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:


  


  

Programare cursuri:
 • * Curs Agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     26-30 octombrie 2015
     02-06 noiembrie 2015
     07-11 decembrie 2015

 • * Curs Personal al Compartimentului Control Intern:
     02-06 noiembrie 2015
     07-11 decembrie 2015

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     09-13 noiembrie 2015
     16-20 noiembrie 2015
     14-18 decembrie 2015

 • * Curs de Agenti Delegati :
     16-20 noiembrie 2015
     07-11 decembrie 2015

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Webinariile se adreseaza operatorilor si specialistilor din piata de capital care doresc sa aprofundeze noutatile operationale si legislative in domeniu, sa-si imbunatatesca cunostintele si abilitatile necesare in activitatea pe care o desfasoara.

Webinariile nu fac parte din programul de formare profesionala continua pe care operatorii si specialistii pietei de capital au obligatia sa-l urmeze in anul in curs, conform Regulamentului A.S.F. nr. 12/2010.
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
Proiect de Lege privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Consiliul A.S.F. a aprobat proiectul de Lege, in sedinta din data de 07.10.2015, iar in data de 08.10.2015 a fost inaintat M.F.P. in vederea promovarii acestuia si initierii procesului de avizare interministeriala. [detalii]

A fost publicat Regulamentul A.S.F. nr.11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Regulamentul modifica: Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale; Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare; Regulamentul nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare,efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa; Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale; Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al CNVM; Regulamentul nr. 3/2015. [detalii]

ANUNT privind publicarea de catre ESMA

a patru rapoarte cuprinzand concluziile cu privire la modalitatea in care prevederile Regulamentului UE nr. 648/2012 au fost aplicate de la data emiterii acestuia, precum si recomandarile cu privire la aspectele care ar trebui luate in considerare de catre Comisia Europeana in procesul de revizuire a EMIR. Trei dintre cele trei rapoarte au fost elaborate ca urmare a cerintei impuse de art. 85 din EMIR si acopera problematica contrapartilor nefinanciare, problemele privind prociclicitatea si cele privind segregare si portabilitatea in cazul unei CCP. Cel de-al patrulea document intocmit cuprinde raspunsul ESMA catre Comisia Europeana cu privire la problematicile ce ar trebui abordate in procesul de revizuire al EMIR cu privire la obligatia de compensare, procedura de recunoastere a CCP-urile din state nemembre, precum si cu privire la supravegherea si controlul registrelor de tranzactii. [detalii]

La data de 31.07.2015, in Jurnalul Oficial al UE a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/1278 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014

de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor, in ceea ce priveste instructiunile, formularele si definitiile. Regulamentul prevede inlocuirea unor formulare de raportare si a unor anexe din Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014. Se aplica direct in toate statele membre, de la 1 iunie 2015. [detalii]

A fost publicat, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 562, Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative.

Regulamentul stabileste norme privind autorizarea, inregistrarea si functionarea administratorilor fondurilor de investitii alternative (A.F.I.A.), precum si cu privire la desemnarea si atributiile depozitarului unui fond de investitii alternative (F.I.A.). [detalii]

REGULAMENT A.S.F. nr. 9/2015

privind procedura de solutionare de catre entitatile reglementate si supravegheate de ASF, in baza Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a Legii nr.74/2015, a petitiilor referitoare la activitatea acestora pe piata de capital [detalii]


IMPORTANT! Toate platile de tarife catre Asociatia Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere in contul acesteia:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001,
Banca Comerciala Romana – Agentia WTC,
Beneficiar: Asociatia Brokerilor,
Cod fiscal: 8313194
©Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne