Reprezentarea membrilor
Comunicate de presa


Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:
  


  

Programare cursuri:
 • * Curs agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     3-7 noiembrie 2014

     8-12 decembrie 2014

 • * Curs Personal al Compartimentului Control Intern:
     3-7 noiembrie 2014

     8-12 decembrie 2014

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     13-17 octombrie 2014

     10-14 noiembrie 2014

     15-19 decembrie 2014

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Programele de training de elita, specifice domeniului pietei de capital, pot fi urmate atat in Romania cat si la Londra, prin intermediul parteneriatului pe care Asociatia Brokerilor l-a incheiat cu prestigiosul centru de formare Academy – London Stock Exchange Group
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
Ministerul Finantelor Publice promoveaza un proiect de lege care încalca drepturile actionarilor societatilor listate la bursa de valori.

Asociatia Brokerilor atrage atentia ca ultima varianta a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata de Ministerul Finantelor Publice pe website-ul propriu [detalii]

Legea nr. 151/2014

privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 774 din 24.10.2014. [detalii]

REGULAMENTUL (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului

privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257/28.08.2014 [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr. 14/21.08.2014 pentru modificarea si completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Art. I. Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza. [detalii]

Regulamentul A.S.F. nr.13/21.08.2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Modifica si completeaza: Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale; Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare; Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare; Regulamentul nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital; Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. [detalii]

COMUNICAT al Autoritatii de Supraveghere Financiara

Aducem la cunostinta societatilor de servicii de investitii financiare faptul ca raportarea privind cerintele prudentiale transmisa potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului va fi insotita de balanta analitica de verificare aferenta lunii respective de raportare, precum si de o declaratie semnata de conducătorul societatii si avizata de reprezentantul compartimentului de control intern si de persoana desemnata pentru functia de audit intern, cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acestea sunt corecte si complete. Declaratia va fi transmisa prin intermediul sistemului de raportare electronic SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip .pdf sau pe suport hartie. Balanța analitica de verificare va fi transmisa prin intermediul sistemului de raportare electronică SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip .xls (de preferat) sau .pdf. [detalii]

Instructiunea A.S.F. nr. 2

privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. Instructiunea a fost publicata in Monitorul Oficial nr.593 din 8.08.2014. [detalii]

©Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne