Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
  

Programare cursuri:
 • * Curs Agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     12-16 februarie 2018
     12-16 martie 2018
     23-27 aprilie 2018
     14-18 mai 2018
     11-15 iunie 2018

 • * Curs Personal al
  Compartimentului Control Intern:

     12-16 februarie 2018
     12-16 martie 2018
     23-27 aprilie 2018
     14-18 mai 2018
     11-15 iunie 2018

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     05-09 martie 2018
     26-30 martie 2018
     16-20 aprilie 2018
     07-11 mai 2018
     04-08 iunie 2018

 • * Curs de Agenti Delegati:

 • * Curs Administrator de Risc SSIF:


Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Webinariile se adreseaza operatorilor si specialistilor din piata de capital care doresc sa aprofundeze noutatile operationale si legislative in domeniu, sa-si imbunatatesca cunostintele si abilitatile necesare in activitatea pe care o desfasoara.

Webinariile nu fac parte din programul de formare profesionala continua pe care operatorii si specialistii pietei de capital au obligatia sa-l urmeze in anul in curs, conform Regulamentului A.S.F. nr. 12/2010.
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

In Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. [detalii]

Proiect de Lege privind pietele de instrumente financiare

Proiectul de lege a fost aprobat de Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara, in sedinta din data de 15.02.2017 si a fost inaintat Ministerului Finantelor Publice in vederea promovarii si initierii procesului de avizare interministeriala. [detalii]

NORMA nr. 40/2016

pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara [detalii]

A fost publicat, spre consultare publica, proiectul de GHID ESMA si EBA privind evaluarea adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor care detin functii cheie

Ghidul comun se va aplica autoritatilor competente, institutiilor de credit si firmelor de investitii.Consultarea publica se inchide la 28 ianuarie 2017 si se asteapta ca autoritatile competente sa implementeze Ghidul incepand cu jumatatea anului 2017. [detalii]

Modificari ale Regulamentului 16/2014

Incepand cu luna august 2016, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului ASF nr.7/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 16/2014 privind veniturile ASF, toti participantii care tranzactioneaza in cadrul sistemelor de tranzactionare supravegheate au obligatia de a vira către A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de operatorii de piata/operatorii de sistem si nu catre operatorii de piata/operatorii de sistem asa cum era prevazut pană la modificarea Regulamentului nr.16/2014. De asemenea, toti participantii sau, dupa caz, agentii custode care decontează tranzactii in afara sistemelor de tranzactionare supravegheate de A.S.F. au obligatia de a vira catre A.S.F. sumele datorate conform notificarii transmise de depozitarii centrali si nu catre depozitarii centrali. [detalii]

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 648/24.08.2016 a fost publicat Ordinul nr. 1939/2016

privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din Romania si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii in vederea identificării conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea in aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat [detalii]


IMPORTANT! Toate platile de tarife catre Asociatia Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere in contul acesteia:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001,
Banca Comerciala Romana - Agentia WTC,
Beneficiar: Asociatia Brokerilor,
Cod fiscal: 8313194
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne