Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:


  
  

Programare cursuri:
 • * Curs Agent pentru Servicii de Investitii Financiare:
     05-09 septembrie 2016
     10-14 octombrie 2016
     14-18 noiembrie 2016
     5-9 decembrie 2016

 • * Curs Personal al
  Compartimentului Control Intern:

     05-09 septembrie 2016
     10-14 octombrie 20126
     14-18 noiembrie 2016
     5-9 decembrie 2016

 • * Curs Consultanti de Investitii:
     22-26 august 2016
     26-30 septembrie 2016
     17-21 octombrie 2016
     21-25 noiembrie 2016
     12-16 decembrie 2016

 • * Curs de Agenti Delegati :
     19-23 septembrie 2016
     10-14 octombrie 2016
     07-11 noiembrie 2016
     5-9 decembrie 2016

 • * Curs Administrator de Risc SSIF :
     29 august - 02 septembrie 2016
     12-16 septembrie 2016
     24-28 octombrie 2016
     12-16 decembrie 2016

Poti incepe prin a urma cursurile de formare profesionala organizate de Asociatia Brokerilor: curs pentru autorizare ca agent de servicii de investitii financiare, curs pentru autorizare ca reprezentant ai compartimentului de control intern si curs pentru autorizare consultant de investitii.

Cursurile se adreseaza in special persoanelor care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala emis de un organism de formare profesionala atestat de ASF

Webinariile se adreseaza operatorilor si specialistilor din piata de capital care doresc sa aprofundeze noutatile operationale si legislative in domeniu, sa-si imbunatatesca cunostintele si abilitatile necesare in activitatea pe care o desfasoara.

Webinariile nu fac parte din programul de formare profesionala continua pe care operatorii si specialistii pietei de capital au obligatia sa-l urmeze in anul in curs, conform Regulamentului A.S.F. nr. 12/2010.
Cursuri online


Cursurile online sunt cursuri de initiere in piata de capital si reprezinta primul nivel de calificare pentru oricine intentioneaza sa tranzactioneze in piata de capital, indiferent daca doreste sa devina broker sau investitor
ANUNȚ REFERITOR LA RAPORTARILE CONFORM NORMEI NR. 6/2015

In conformitate cu prevederile art. 16 din Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheate de ASF: - pana la data de 30.06.2016, trebuie transmise ASF rezultatul primei evaluari interne a riscurilor operationale prevazut la art. 14 alin. (1) lit. a) si prima raportare electronica prevazuta la art. 14 alin. (4); - prima auditare IT se va realiza de către entitati cel mai tarziu până la data de 31 decembrie 2016. La adresa http://asfromania.ro/legislatie/legislatie/3740-norma-nr-6-2015-1 se gasesc toate materialele referitoare la aplicarea Normei 6/2015, inclusiv exemplul de metodologie privind evaluarea interna a riscurilor operationale, metoda de calcul aferentă evaluarii riscurilor, precum si sablonul pentru raportarea anuala a evaluarii interne a riscurilor operationale IT. [detalii]

REGULAMENT nr. 6/2016

pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare și pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 5/2010. [detalii]

REGULAMENTUL NR. 3/ 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 05 aprilie 2016.

Regulamentu stabileste criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Se aplica: a) potentialilor achizitori si actionarilor semnificativi din cadrul societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor, administratorilor fondurilor de investitii alternative, contrapartii centrale, societatilor de asigurare si/sau reasigurare; b) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentând 5% din drepturile de vot ale depozitarului central, altii decât operatorii de piata; c) potentialilor achizitori/actionarilor care au calitatea de operator de piata, cu participatii de cel putin 5%, dar nu mai mult de 75%, din drepturile de vot ale depozitarului central; d) potentialilor achizitori si actionarilor cu participatii reprezentand 20% din drepturile de vot ale operatorului de piata. [detalii]

REGULAMENT nr. 2/2016

privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF [detalii]

Instrucțiunea nr.1/2016

privind intocmirea si depunerea situatiei financiare anuale si a raportarii anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF - SIIF. Stabileste modul de intocmire si depunere a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, distinct de situatiile financiare anuale, de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate din cadrul ASF din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare ce au obligația aplicarii prevederilor Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. [detalii]

REGULAMENT nr.1/2016

pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital [detalii]


IMPORTANT! Toate platile de tarife catre Asociatia Brokerilor se pot face numai prin transfer bancar sau depunere in contul acesteia:

IBAN: RO10 RNCB 0085 0057 7740 0001,
Banca Comerciala Romana - Agentia WTC,
Beneficiar: Asociatia Brokerilor,
Cod fiscal: 8313194
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne