Reprezentarea membrilor

Comunicate de presa

Evenimente

Comunitatea 'Asociatia Brokerilor'

facebook Facebook


Revista presei


[Arhiva noutati]

Email:

Ghid de bune practici aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare, A.S.F.

  
Sanctiunile UE
Masurile / Sanctiunile adoptate in cadrul Politicii Externe de Securitate

Acces Consolidated List

Cu titlu general, la nivelul Uniunii Europene sanctiunile, denumite si masuri restrictive, sunt stabilite în cadrul Politicii externe si de Securitate Comune, conform obiectivelor prevazute în Titlul V al Tratatului de Nisa privind Uniunea Europeana, în special art. 11. Masurile restrictive pot fi impuse de UE fie pentru punerea în aplicarea în ordinea juridica comunitara a sanctiunilor decise de Consiliul de Securitate al ONU, fie ca masuri autonome ale UE. Scopul adoptarii masurilor restrictive autonome ale UE este de a determina schimbari în activitatile sau politicile care privesc încalcari ale dreptului international sau ale drepturilor omului, precum si politici care nu respecta statul de drept si principiile democratice.
La nivelul Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene decide aplicarea sanctiunilor internationale (masuri restrictive) în cadrul Politicii Externe de Securitate Comune (PESC), în atingerea obiectivelor prevazute la art. 11 din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE, versiunea consolidata).
Conform art. 307 coroborat cu art. 11 si 15 din TUE, Uniunea Europeana preia integral în ordinea juridica comunitara sanctiunile stabilite de Consiliul de Securitate al ONU în baza cap. VII din Carta ONU. Uniunea Europeana poate adopta si masuri sanctionatorii autonome, în completarea celor onusiene sau independent de acestea, conform art. 60, 301 si 308 din TUE.
Sanctiunile Consiliului Uniunii Europene impuse prin Pozitii Comune si detaliate prin Decizii si Regulamente sunt obligatorii pentru statele membre care trebuie sa creeze cadrul juridic si institutional pentru implementarea eficienta a acestora.
Regimurile sanctionatorii ale UE se aplica atât în contextul luptei împotriva terorismului cât si pentru corectarea conduitei neconforme a elitelor conducatoare a unor tari.
Asociatia Brokerilor intretine acest website pentru a facilita accesul membrilor sai la informatiile referitoare la sanctiunile internationale, precum si la cele ale listelor de sanctiuni internationale adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, conform Regulamentului nr.9/2009 privind supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Scopul nostru este acela de a prezenta autoritatile compentente in domeniu, atat la nivel national, cat si international si de a crea o interfata de cautare a informatiilor legate de sanctiunile internationale.
Cu toate acestea, Asociatia Brokerilor nu îsi asuma niciun fel de raspundere sau obligatie cu privire la informatiile preluate de la aceste autoritati in cadrul websiteului.
�Copyright 2006 Asociatia Brokerilor . Toate drepturile rezervate.
Asociatia Brokerilor - Operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 19607
Pentru mai multe informatii , va rugam contactati-ne