Vrei sa devii Consultant de Investiții Financiare?

Profesioniștii din piața de capital din România vor fi lectorii tăi în cadrul cursurilor de Consultanți de Investiții Financiare, organizate de către Asociația Brokerilor. Cursurile sunt avizate de Autoritate de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 126/09.04.2019.

Ce este Consultanța de Investiții?

Activitatea de Consultanță de investiții implică furnizarea de recomandări personale unui client, la cererea să sau la inițiativa firmei de investiții, în ceea ce privește una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare. Consultantul de investiții este persoană fizică sau juridică autorizată de A.S.F. care prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții cu privire la instrumente financiare.

Programa cursurilor:

Programa cursurilor pentru formarea și evaluarea personalului care prestează serviciul de consultanță de investiții respectă cerințele pct. 18 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor și acoperă cerințele incidente activității acestui personal, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană și emise în temeiul Directivei 2014/65/UE și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.

 

Pe parcursul orelor de curs, participanții pot aprofunda noțiuni despre:

  • tipuri de piețe financiare

  • tipuri de instrumente financiare tranzacționate pe piață de capital

  • norme deontologice și profesionale ce reglementează activitatea consultanților de investiții

  • contabilitatea financiară

  • analiză fundamentală (indicatori) - evaluarea obligațiunilor, titlurilor de stat și titlurilor de participare la fondurile mutuale - metode de evaluare

  • analiză tehnică

  • alegerea strategiei de tranzacționare în funcție de profilul investitorului

  • management de portofoliu - studii de caz

Certificarea absolvirii cursului:

După susținerea și promovarea examenului aferent cursului de Consultant de investiții, la Asociația Brokerilor, cursantul va primi un Certificat de promovare a examenului.

 

​Eliberarea Certificatului de de promovare a examenului nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..

Programarea cursurilor de Consultanți de Investiții: