Curs pentru Personalul care Oferă Informații Clienților - cod POI

Cui se adresează?

Cursul se adresează personalului S.S.I.F./instituției de credit care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Tematica

Tematica cursului este avizată de Autoritate de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 126/09.04.2019, conform cerințelor art. 46 alin. (2) lit. b) al Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Programa cursurilor pentru formarea și evaluarea personalului S.S.I.F./instituției de credit care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare - cod POI - respectă cerințele pct. 17 din Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoștințelor și competențelor, și acoperă cerințele incidente activității personalului S.S.I.F./instituției de credit care care oferă informații privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate și ale actelor de punere în aplicare, după caz, emise în temeiul Directivei 2014/65/UE și al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum și cu cerințele reglementărilor ESMA.

Pe parcursul orelor de curs, participanții pot aprofunda noțiuni despre:

  • TIPURI DE INSTRUMENTE FINANCIARE

  • INTERMEDIARII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE

  • FUNCȚIONAREA PIEȚELOR FINANCIARE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA AFECTEAZĂ VALOAREA ȘI COTAȚIA PRODUSELOR DE INVESTIȚII. STRUCTURI DE PIAȚA SPECIFICE

  • TRANZACȚIONAREA ÎN MARJA. ACORDAREA DE CREDITE ȘI ÎMPRUMUTURI DE VALORI MOBILIARE

  • REGLEMENTAREA ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI INSTRUMENTELOR FINANCIARE

  • CERINȚE DE OPERARE

 

Numărul de ore de pregătire

Programul va cuprinde un număr de 16 de ore, repartizate pe parcursul a 3 zile de curs, din care 12 ore de pregătire teoretică și 4 ore de pregătire practică.

Cerințe minime de educație anterioară

Pentru că persoană să fie eligibilă să urmeze programul trebuie să dețină cel puțin studii medii, absolvite cu examen de bacalaureat.

Modalitatea de formare

Cursurile vor avea loc la distanță, sub formă de webinarii, cu posibilitatea de a interacționa cu lectorii pe chat sau e-mail. La solicitarea unui număr suficient de mare de participanți, pentru formarea unei grupe, cursurile pot fi organizate și la clasa.

Testarea dobândirii cunoștințelor adecvate

Cursurile se vor finaliza cu un test de verificare a dobândirii cunoștințelor adecvate, sub formă de grilă, cu 30 de întrebări cu 3 variante de răspuns, din care unul singur este corect. Participanții care au răspuns corect la cel puțîn 24 de întrebări vor primi certificatul de absolvire a cursului.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului nu certifică prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piață de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza notificării la A.S.F. de către S.S.I.F./instituția de credit sau în baza autorizației emise de către A.S.F., după caz.

Programarea cursurilor pentru Personalul care Oferă Informații Clienților - cod POI