Te interesează să ai o carieră în domeniul conformității în piața de capital?

Poți să ocupi Funcția Cheie de Conformitate în cadrul:

 • societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.)

 • societăților de administrare a investițiilor/administratorilor de fonduri de investiții alternative (S.A.I./A.F.I.A),

 • Depozitarului Central

 • operatorului de piață (Bursă de Valori București)

Asociația Brokerilor organizează cursuri pentru Personalul care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate (vezi mai jos programarea cursurilor pentru anul în curs și tematică detaliată). În cadrul cursului, participanții vor dobândi cunoștințe și competențe legate de:

 • reglementarea și supravegherea pieței de capital; caracteristicile entităților pieței de capital din România

 • tipurile de instrumente financiare tranzacționate pe piață de capital

 • funcționarea piețelor de instrumente financiare

 • intermediarii de servicii de investiții financiare - cerințe organizatorice și de funcționarii

 • regulile de conduită ale intermediarilor și specialiștilor din piață de capital

 • emitenții de instrumente financiare - drepturile și obligațiile acționarilor/emitenților, operațiuni corporatiste - ofertele publice

 • responsabilități pentru personalul S.S.I.F care îndeplinește funcția cheie de conformitate

 • responsabilități pentru personalul S.A.I./A.F.I.A care îndeplinește funcția cheie de conformitate

 • responsabilități pentru personalul Depozitarului Central care îndeplinește funcția cheie de conformitate și control intern

 • responsabilități pentru personalul operatorului de piață care îndeplinește funcția cheie de conformitate

 

După susținerea și promovarea examenului aferent cursului pentru Personalul care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate, cursantul va primi un Certificat de absolvire a cursului în baza căruia A.S.F. eliberează un Atestat.

Eliberarea Certificatului de absolvire a cursului de către Asociația Brokerilor / Atestatului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) nu certifica prestarea autorizată a serviciilor și activităților de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare, ci doar atestă promovarea unui curs pe piața de capital organizat de un organism de formare profesională. Deținătorul Certificatului de absolvire / Atestatului poate presta serviciile și activitățile de investiții prevăzute de Legea nr. 126/218 privind piețele de instrumente financiare exclusiv în baza autorizației emise de către A.S.F..

Programare cursuri pentru Personalul care Îndeplinește Funcția Cheie de Conformitate: